Kurumsal Eğitim ve Gelişim Programları

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Yönetim ve Liderlik Gelişim Eğitimleri
Satış & Pazarlama Eğitimleri
 • Satış Teknikleri Eğitimi
 • Metaverse’te Pazarlama *
 • Satış Okulu
 • İleri Satış Teknikleri Eğitimi
 • Lüksü Satmak Eğitimi
 • Perakende Mağazacılar İçin Satış Eğitimi
 • Endüstriyel (Kurumsal) B2B Satış Eğitimi
 • İkna ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Tahsilat Becerileri Eğitimi
 • Satış Ekipleri İçin Etkili Sunum Becerileri Eğitimi
 • Beyaz Eşya Teknik Servis Teknisyenleri İçin Satış Teknikleri Eğitimi
 • Beyaz Eşya Bayi Satış Ekipleri İçin Satış Teknikleri Eğitimi
 • Modern Pazarlama Yönetimi Eğitimi
 • Bütünleşik Dijital Pazarlama Eğitimi
 • Pazarlama Yatırımı Geri Dönüşü [Return on Marketing Investment (ROMI)] Eğitimi
 • Pazarlamada Yeni Trendler Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Perakende Metrikleri Eğitimi
 • Perakende Yöneticileri İçin Perakende Metrikleri Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Eğitimi
 • Gerilla Pazarlama Eğitimi
 • Pazar ve Rekabet Analizi Eğitimi
 • Pazarlama 4.0 ve İnsan Eğitimi
 • Beyaz Eşya Bayi Yerel Pazarlama Eğitimi
Yazılım Eğitimleri
 • MS SQL ile Veri Analizi
 • MS Power BI
 • MS Excel ile Veri Analizi
 • Blender 3D
 • 3ds Max
 • Unity 3D ile Oyun Programlama
 • Solidity
 • React JS
 • Frontend Development
 • Rust Programlama Dili
 • Kotlin ile Android Uygulama Programlama
 • Python ile Programlama
 • Metaverse’de Yer Almak
 • Minitab ile Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
 • Minitab ile İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
Teknik Eğitimler
 • Operasyonel Mükemmellik Yönetimi
 • Çağrı Merkezi Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme
 • Stratejik Çağrı Merkezi Yönetimi
 • Temel Sigortacılık
 • Sigortacılıkta Temel Performans Göstergeleri
 • Yalın Üretim Bilgilendirme
 • 5S (İş Yeri Organizasyonu)
 • Proje Yönetimi
 • VSM (Değer Akışı Haritalama)
 • KAIZEN (Sürekli İyileştirme)
 • SMED (Hızlı Kalıp Değişimi ve Ayar Zamanı Kısaltma)
 • TPM (Toplam Verimli Bakım) Bilgilendirme
 • KANBAN (Çekme Sistemi)
 • Poka Yoke
 • Temel Problem Çözme Teknikleri (uygulamalı)
 • Simülasyonlu Otonom Bakım
 • Yalın 6 Sigma
İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Dijital Çağda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticileri için Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Yetkinlik Bazlı Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Yöneticiler için Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İş Tanımları ve Yetkinlikler Eğitimi
 • Performans Değerlendirme ve Yönetimi Eğitimi
 • Yetenek Yönetimi Eğitimi
 • Mobbing ve Mobbing ile Baş Etme Eğitimi
Hukuk Eğitimleri
 • Temel Hukuk Eğitimi
 • Sözleşme Hukuku (Yönetimi) Eğitimi
 • Tüketici Hukuku Eğitimi
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi
 • İş Hukuku, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Eğitimi
 • İleti Yönetim Sistemi (İYS) Eğitimi
 • İş Hukuku Eğitimi
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
 • İşletme Hukuku Eğitimi
 • Aile Hukuku Eğitimi
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Finans ve Muhasebe Eğitimleri
 • Temel Finans Eğitimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
 • Finans Yönetimi Eğitimi
 • Finansal Tabloları Okuma, Yorumlama ve Analiz Etme Eğitimi
 • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
 • Maliyet Tablolar Analizi Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
 • Krizde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
 • İç Denetim ve Raporlama Eğitimi
 • İşletme Bütçelerini Hazırlama ve Raporlama Eğitimi
 • İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Finansman Matematiği Eğitimi
Satınlama, Tedarik Zinciri ve Dış Ticaret Eğitimleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Endüstri 4.0 ile Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satınalma ve Lojistik Yönetimi
 • Akıllı Depo Yönetimi
 • Dış Ticaret İstihbarat Kaynakları Eğitimi
 • Dış Ticaret Pazar Tespiti Eğitimi
 • Dış Ticaret Müşteri Bulma Stratejileri Eğitimi
 • Dış Ticaret Rekabet İstihbaratı Eğitimi
 • Dış Ticaret Devlet Destekleri Eğitimi
 • Patent İstihbaratı Eğitimi
 • Ürün/Hizmete İlişkin Ticari Bilgi Toplamak Eğitimi
 • Hedef Müşteri ve Rakip İstihbaratı Eğitimi
 • Tedarik ve Dağıtım Ağının Oluşturulması Eğitimi
 • Hedef Pazar Analizi Yapmak Eğitimi
Kalite Eğitimleri
 • Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015)
 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) İç Tetkikçi
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 • Süreç Yönetimi (Risk Temelli)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018)
Sosyal Sorumluluk Eğitimleri
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
 • Aile içi İletişimde Mindfulness Eğitimi
Indoor & Outdoor Eğitimleri
 • Takımdaşlık Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler
 • İletişim Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler
 • Liderlik Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler