Kurumsal Eğitim ve Gelişim Programları

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Yönetim ve Liderlik Gelişim Eğitimleri
Satış & Pazarlama Eğitimleri
 • Satış Teknikleri Eğitimi
 • İleri Satış Teknikleri Eğitimi
 • Lüksü Satmak Eğitimi
 • Perakende Mağazacılar İçin Satış Eğitimi
 • Endüstriyel (Kurumsal) B2B Satış Eğitimi
 • İkna ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Tahsilat Becerileri Eğitimi
 • Satış Ekipleri İçin Etkili Sunum Becerileri Eğitimi
 • Beyaz Eşya Teknik Servis Teknisyenleri İçin Satış Teknikleri Eğitimi
 • Beyaz Eşya Bayi Satış Ekipleri İçin Satış Teknikleri Eğitimi
 • Modern Pazarlama Yönetimi Eğitimi
 • Bütünleşik Dijital Pazarlama Eğitimi
 • Pazarlama Yatırımı Geri Dönüşü [Return on Marketing Investment (ROMI)] Eğitimi
 • Pazarlamada Yeni Trendler Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Perakende Metrikleri Eğitimi
 • Perakende Yöneticileri İçin Perakende Metrikleri Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Eğitimi
 • Gerilla Pazarlama Eğitimi
 • Pazar ve Rekabet Analizi Eğitimi
 • Pazarlama 4.0 ve İnsan Eğitimi
 • Beyaz Eşya Bayi Yerel Pazarlama Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Dijital Çağda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticileri için Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Yetkinlik Bazlı Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Yöneticiler için Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İş Tanımları ve Yetkinlikler Eğitimi
 • Performans Değerlendirme ve Yönetimi Eğitimi
 • Yetenek Yönetimi Eğitimi
 • Mobbing ve Mobbing ile Baş Etme Eğitimi
Hukuk Eğitimleri
 • Temel Hukuk Eğitimi
 • Sözleşme Hukuku (Yönetimi) Eğitimi
 • Tüketici Hukuku Eğitimi
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi
 • İş Hukuku, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Eğitimi
 • İleti Yönetim Sistemi (İYS) Eğitimi
 • İş Hukuku Eğitimi
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
 • İşletme Hukuku Eğitimi
 • Aile Hukuku Eğitimi
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Finans ve Muhasebe Eğitimleri
 • Temel Finans Eğitimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi
 • Finans Yönetimi Eğitimi
 • Finansal Tabloları Okuma, Yorumlama ve Analiz Etme Eğitimi
 • İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
 • Maliyet Tablolar Analizi Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
 • Krizde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
 • İç Denetim ve Raporlama Eğitimi
 • İşletme Bütçelerini Hazırlama ve Raporlama Eğitimi
 • İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
 • Finansman Matematiği Eğitimi
Dış Ticaret Eğitimleri
 • Dış Ticaret İstihbarat Kaynakları Eğitimi
 • Dış Ticaret Pazar Tespiti Eğitimi
 • Dış Ticaret Müşteri Bulma Stratejileri Eğitimi
 • Dış Ticaret Rekabet İstihbaratı Eğitimi
 • Dış Ticaret Devlet Destekleri Eğitimi
 • Patent İstihbaratı Eğitimi
 • Ürün/Hizmete İlişkin Ticari Bilgi Toplamak Eğitimi
 • Hedef Müşteri ve Rakip İstihbaratı Eğitimi
 • Tedarik ve Dağıtım Ağının Oluşturulması Eğitimi
 • Hedef Pazar Analizi Yapmak Eğitimi
Indoor & Outdoor Eğitimleri
 • Takımdaşlık Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler
 • İletişim Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler
 • Liderlik Temalı Indoor / Outdoor Eğitimler