İçeriğe geç

Duygusal Farkındalık ve Öfke Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Goleman (2004)'a göre duygu yönetimini, bireylerin ve yöneticilerin görüş, fikir ve karar alma sürecinde duygu ve hislerini bastırmaları veya tamamen onların etkisine girmeleri değil, bireylerin duygular ile yüzleşerek etkili sonuca gitmeleri olarak kabul etmektedir. Yönetilmesi en zor olan duygu ise öfkedir.

Öfke, herkes tarafından hissedilen; tıpkı mutluluk, hüzün, özlem veya çaresizlik gibi, yaşanması doğal olan bir duygudur. İş yerinde, evimizde ve sosyal ilişkilerimizde, hepimiz zaman zaman bazı olaylara ve kişilere karşı öfkeli hissedebiliriz.

Öfkeyi tanımlamak ve öfkenin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak tekniklerden ve alıştırmalardan faydalanmak günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da mümkündür.

Bu eğitim, çalışanların öfkenin nedenlerini, öfke duygusunu kontrol edebilmeyi ve iş hayatında öfkeli bireylere karşı neler yapabileceklerini uygulamalı olarak öğrenebilecekleri bilgileri içermektedir.

Eğitim Teklifi Alın

Geliştirdiği Yetkinlikler