Politika ve İlkelerimiz

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık olarak, topluma duyduğumuz borç ve sorumlulukla, müşteri ve çalışanlarımızın mutlu geleceklerine sahip çıkar, onlara yol gösterir, değer katarız. Kuruluşumuzdan beri, kurum olarak sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet ve uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulamak.
 • Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde; proje önerme, geliştirme ve uygulama aşamalarında çalışan ve paydaşların aktif katılımını sağlamak.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın iş birliği içinde çalışmak.

Bu bağlamda, parçası olmaktan büyük gurur duyduğumuz ve imza attığımız inisiyatifler şunlar;

 

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

Yüksekbilgili Eğitim ve danışmanlık Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri”ne (Women’s Empowerment Principles) 2021 yılında imza attı.

Sözleşmede yer alan 7 prensip; cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayarak, kadının toplumda güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda yol gösteriyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin başlıkları şu şekilde oluşuyor;

 • Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması,
 • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi,
 • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması,
 • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi,
 • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama – Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi,
 • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

He For She

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık olarak, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından başlatılan ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her yaştan insanı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran dayanışma kampanyası #‎HeForShe inisiyatifini destekliyoruz.

Kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak için öncelikli olarak erkeklerin alması gereken sorumlulukla ilgili farkındalık yaratmayı ve harekete geçilmesini teşvik ediyor.

2014 yılındaki lansman kampanyasından bu zamana kadar Türkiye’den ise 40 binin üzerinde katılımcı destek veriyor.

Kampanyanın genel hedefi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, kadınlara karşı her türlü şiddeti ortadan kaldırmakta her yaştan bireylerin sahip olduğu sorumluluk hakkında farkındalık yaratmak ve harekete geçilmesini sağlamaktır. Diğer hedefler arasında şunlar sayılabilir:

 • UN Women: BM kuruluşları ve ülke ofisleri tarafından erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye tam katılımı için sürdürülebilir ve dönüştürücü programlar geliştirilmesini sağlamak.
 • Resmi kurumlar: Erkek örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite ve yüksekokullarla işbirliği yaparak kendi toplulukları içinde HeForShe etkinlikleri ve kampanyaları yaratmak ve tanıtmak.
 • Her yaştan kadına uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçmeleri için insanlara ilham vermek.
 • Dünya çapında kadınlara uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçen erkeklerin rol modelleri olarak öne çıkarılacağı bir platform yaratmak.