İçeriğe geç

Politika ve İlkelerimiz

Misyonumuz

Hizmet verilen kişi ve kurumların gelişimine ve değişimine yardımcı olacak eğitim organizasyonları yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

Hizmet verdiği kişilerin ve kurumların gelişimini destekleyen ve alanlarında lider konuma gelmelerini sağlayan saygın bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız

Türkiye’nin ekonomisini oluşturan işletmelerimizin; “yönetim, üretim, istihdam” süreçlerinin Avrupa Birliği’ ne kolay uyum sağlayabilmeleri için kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak, bu doğrultuda müşteri odaklı, konusunda uzman ve deneyimli kadrosuyla danışmanlık ve eğitim hizmetlerini; ilk defasında ve her defasında dürüstlük, gizlilik ve taahhütlerine bağlı kalarak, yasal mevzuatlara uyarak, çevreye duyarlı ve çalışanların güvenliği önceleyerek ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmektir.           

Bu doğrultuda 2020 yılında Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Sistem belgemizi, Türkak akreditasyonu ile aldık.

Kurulduğu günden bu yana ‘önce insan’ felsefesi ile hareket eden ve bu bağlamda sosyal sorumluluğu
bir yönetim sistemi haline getiren bizler, 2020 yılında ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
belgemizi aldık.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin standartları beş yıl süren çalışmalar sonucunda Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2010 yılında yayınlanmıştır. Standard Yönergesi ISO 26000; işletmelerin toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi performans değerlendirmesi, kuruluşun performansını ve sosyal sorumluluk davranışı konusundaki gelişimini ölçmektedir. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi içinde ele alınan projelerde önce insan kavramı ele alınmaktadır. Bu sistem insan odaklıdır. Ayrıca, ISO 26000 standardı, kuruluşlarda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve bu yönde bir sistem kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık olarak, topluma duyduğumuz borç ve sorumlulukla, müşteri ve çalışanlarımızın mutlu geleceklerine sahip çıkar, onlara yol gösterir, değer katarız. Kuruluşumuzdan beri, kurum olarak sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet ve uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulamak.
 • Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde; proje önerme, geliştirme ve uygulama aşamalarında çalışan ve paydaşların aktif katılımını sağlamak.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın iş birliği içinde çalışmak.

Bu bağlamda, parçası olmaktan büyük gurur duyduğumuz ve imza attığımız inisiyatifler şunlar;

 

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

Yüksekbilgili Eğitim ve danışmanlık Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri”ne (Women’s Empowerment Principles) 2021 yılında imza attı.

Sözleşmede yer alan 7 prensip; cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayarak, kadının toplumda güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda yol gösteriyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin başlıkları şu şekilde oluşuyor;

 • Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması,
 • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi,
 • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması,
 • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi,
 • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama – Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi,
 • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

He For She

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık olarak, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından başlatılan ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her yaştan insanı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran dayanışma kampanyası #‎HeForShe inisiyatifini destekliyoruz.

Kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak için öncelikli olarak erkeklerin alması gereken sorumlulukla ilgili farkındalık yaratmayı ve harekete geçilmesini teşvik ediyor.

2014 yılındaki lansman kampanyasından bu zamana kadar Türkiye’den ise 40 binin üzerinde katılımcı destek veriyor.

Kampanyanın genel hedefi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, kadınlara karşı her türlü şiddeti ortadan kaldırmakta her yaştan bireylerin sahip olduğu sorumluluk hakkında farkındalık yaratmak ve harekete geçilmesini sağlamaktır. Diğer hedefler arasında şunlar sayılabilir:

 • UN Women: BM kuruluşları ve ülke ofisleri tarafından erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye tam katılımı için sürdürülebilir ve dönüştürücü programlar geliştirilmesini sağlamak.
 • Resmi kurumlar: Erkek örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite ve yüksekokullarla işbirliği yaparak kendi toplulukları içinde HeForShe etkinlikleri ve kampanyaları yaratmak ve tanıtmak.
 • Her yaştan kadına uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçmeleri için insanlara ilham vermek.
 • Dünya çapında kadınlara uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçen erkeklerin rol modelleri olarak öne çıkarılacağı bir platform yaratmak.