Açık Eğitimler & Etkinlikler 2021

Yetenek Gelişimi ve Sadakati Zirvesi
30 Eylül 2021

Dijital çağın ve hibrit çalışmanın derinden etkilediği yetenek yönetimi sürecinde potansiyellerin gelişimi ve kuruma sadakatlerini sağlamak…

Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi
9-10 Ekim 2021

İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu başta olmak üzere tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerin özlük işleri ve bordro süreçlerindeki uygulamalarını…

Uzman Psikologlarla
İş Yaşamında Öfke Eğitimi
12 Ekim 2021

Çalışanların öfkenin nedenlerini, öfke duygusunu kontrol edebilmeyi ve iş hayatında öfkeli bireylere karşı neler yapabileceklerini…

Linkedin Reklam Yönetimi Eğitimi
15-16 Ekim 2021

Reklamlarınızın olabildiğince etkili olmasını sağlamak için A / B testini nasıl optimize edip kullanacağınızın yanı sıra kampanyalarınızı…