Açık Eğitimler 2021

Etkin Tahsilat Becerileri
6 Şubat 2021

Firmaların müşterilerinden alacaklarını etkin bir şekilde tahsilat yapma yöntemleri paylaşılmakta ve bilimsel yaklaşımlarla yeni teknikler…

Detaylı Bilgi

Analitik Düşünme ve Problem Çözme
10 Şubat 2021

Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız…

Detaylı Bilgi

Hibrit Liderler: Ofis, Sanal ve Uzak Ekiplere Liderlik Etmek
13 Şubat 2021

Liderlerin bu yeni ortamda yeni insanı tanımak, yakın ve uzak farketmeksizin ekip üyelerinin…

Detaylı Bilgi

Personel Özlük İşleri ve Bordrolama
13-14 Şubat 2021

Çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu başta olmak üzere tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerin özlük işleri ve bordro…

Detaylı Bilgi

VUCA Döneminde Liderlik
18 Şubat 2021

VUCA Döneminde Liderlik becerilerini öğreterek değişken ve belirsiz durumlarda ekiplerine liderlik etmelerini sağlamaktır..

Detaylı Bilgi

Anlayarak Hızlı Okuma
18-19 Şubat 2021

Bilimsel olarak kanıtlanmış tekniklerle, hızlı okumayı ve bilgiyi hafızanızda tutmayı öğreneceksiniz. Anlama hızınızı ve anahtar kelimeleri seçerek akılda tutma becerilerinizi geliştireceksiniz…

Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi
19-20 Şubat 2021

Etkili bir deneyim yönetimi programının nasıl tasarlanıp, uygulanacağını ve performansının nasıl ölçüleceğini anlatıyor…

Detaylı Bilgi

Farklı Kuşaklarla Çalışmak ve Pozitif Yönetim
4 Mart 2021

Bu eğitimde, Baby Boomer, X ve Y kuşakları ile uyumlu çalışmayı ve farklı kuşakları pozitif bir yönetim anlayışıyla yönetmeyi…

Detaylı Bilgi

KVKK Aydınlatma Metni  |  Gizlilik Politikamız