Yazılarımız

Video Eğitim ve Video Öğrenme

Video Eğitim Hazırlanması 20 yıldan fazla deneyimli eğitim profesyonelleri ile video eğitim içerikleri geliştiriyor, Greenbox’ta çekimini yapıyor ve prodüksiyonu ile birlikte kurumunuzun kullanımına sunuyoruz.

Halo ve Horn Etkisi

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – Satış, birbirini takip eden ve çok da değişmeyen adımlardan oluşur. Zaten bu adımlara da satışın bilimsel yanı diyoruz. Bu adımlar içerisinde istisnasız en önemlisi hazırlık adımıdır. Hazırlık sonrasında da ilk intiba adımı gelir. İlk intibanın önemi zaten bütün satış profesyonelleri tarafından bilinir. O meşhur anonim söz de bunun ne kadar önemli… Daha fazlasını oku »Halo ve Horn Etkisi

Eğitim Sertifikalarımızda Blokchain Teknolojisi

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık olarak eğitim verdiğimiz katılımcıların adlarına tanımlanmış sertifikalarını özel bir Quorum blockchaini üzerinde güvenle saklanmasını sağlıyoruz. Asimetrik kriptografi ile doğrulanabilen bu dijital sertifikaları tüm katılımcılar özgeçmişlerine, sosyal medya profillerine ekleyebiliyor, dilediği kişi ve kurumla paylaşabiliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve VeriPark ortaklığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile… Daha fazlasını oku »Eğitim Sertifikalarımızda Blokchain Teknolojisi

Seçim Paradoksu

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – Yıllardır satış eğitimlerinde binlerce satış profesyoneli ile bir araya gelme şansım oldu. Bu eğitimler sırasında özellikle tecrübeli satış profesyonellerinin hep aynı mantıkla hareket ettiklerini gözlemledim; “Müşteriye çok seçenek sun, zira çok seçenek müşteriyi mutlu eder”. Evet, hepimiz çok seçenek arasından seçim yapmayı seviyoruz, evet, seçeneklerin çok olmasını istiyoruz, ama aynı derecede… Daha fazlasını oku »Seçim Paradoksu

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Bankaya Yatırılan İşçi Alacakları Hatası

Şakir Gülsever – 2021 Yılı ilk 6 aylık KIDEM TAZMİNATI tavanı 7.638,96 TL olarak belirlendi. 01.01.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar bu tavan üzerinden işçi alacakları hesaplanacaktır. Pandemide ortalama işçi ücretlerindeki gerileme nedeniyle kıdem tazminatı tavanını yakalama imkanı her geçen gün azalmaktadır. Daha çok kıdemli işçi veya sorumlular ve beyaz yaka çalışanların bir kısmı bu… Daha fazlasını oku »2021 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Bankaya Yatırılan İşçi Alacakları Hatası

Karar Verme Sürecini Etkilemek

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – Yetişkin bir insan günde ortalama 35.000 adet farklı karar veriyor. Cornell University bünyesinde Wansink and Sobal tarafından yapılan bir araştırmaya göre her öğünde sadece yemekle ilgili 226,7 farklı karar vermek zorunda kalıyoruz (Ne yiyeceğiz?, nasıl yiyeceğiz?, hangi sırayla yiyeceğiz?, nerede yiyeceğiz?, yanında ne içeceğiz?, kimle yiyeceğiz?, nerede oturacağız?, sos kullanacak mıyız?,… Daha fazlasını oku »Karar Verme Sürecini Etkilemek

İşçi Ücretini Geç Ödeyen İşverenlerin Haklı Nedenle Fesih ve Tazminat Ödeme Riskleri

Şakir Gülsever – 4857 Sayılı İş Kanunu 32 maddesinde ücret kavramı ve ödeme zamanına yer verilmiştir. Ayrıca bu esasa göre “Ücret en geç ayda bir ödenir”. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebileceği yasada yer almıştır. Ücretin ödenmesi konusunda Borçlar Kanunun 406 maddesinde Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın… Daha fazlasını oku »İşçi Ücretini Geç Ödeyen İşverenlerin Haklı Nedenle Fesih ve Tazminat Ödeme Riskleri

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretin Vergisi

Mustafa Ayaz – Eğer 2020 yılı içinde birden çok işverenden bir ücret geliri elde ettiyseniz, ücretlerinizden halihazırda kesilmiş olan gelir vergisi yeterli olmayıp, ek vergi ödemek zorunda kalabilirsiniz. Elbette bunun için bazı kriterler ve bazı istisnalar belirlenmiş durumda. Aşağıda, bu kriter ve istisnai durumları, sizi kanuni metinlerle boğmadan, basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalıştım. Birden fazla işveren… Daha fazlasını oku »Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretin Vergisi

Karşılıklılık İlkesi

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – 1974 yılında bir sosyolog olan Phillip Kunz, evine gelen yılbaşı tebrik kartlarından esinlenerek bir deney tasarladı[1], civarında oturan, hiç tanımadığı 600 ailenin adreslerini tespit etti ve bu ailelere her yılbaşı el yazısı ile tebrik mektupları yolladı. Sonuçlar ilginçti; önce 15-20 daha sonra 200 aileden cevap gelmeye başladı. Cevaplar detaylıydı –bazen 3… Daha fazlasını oku »Karşılıklılık İlkesi

Covid-19 ve Müşteriyi Anlamak

– Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ – Yılbaşından bu yana devam eden Covid-19 salgını hayatımızda radikal değişikliklerin gerçekleşmesine sebep oldu ve bu değişikliklerin kalıcı olacağını söylemek hiç de yanlış olmaz. Kalıcı olarak gerçekleşecek bu değişimlerin kuşkusuz en çok etkileyeceği sektör de perakende olacak. 2020 yılında dünya ekonomisinin %1,5 ila %5 oranında daralacağı öngörülüyor ki bu daralma 1961’den beri… Daha fazlasını oku »Covid-19 ve Müşteriyi Anlamak