İnternet Ticari Bilgi Kaynakları – Ticari İstihbarat

– Fatih YALDIZ –

Yoğun rekabet ortamında işletmeler ayakta kalabilmek için rekabet istihbaratı çalışmalarında çok çeşitli kaynaklardan bilgi toplamalıdır. Bu rehber bu çalışmalara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Rehber makro ekonomik verilerden bireysel patent ve hisse senedi bilgilerine kadar her şeyi kapsayan internet sitelerine bağlantılar içermektedir.

Genel İnternet Kaynakları

İstatistiki Veri Kaynakları

Aneki

En zengin, en kalabalık, en pahalı, en temiz vb. Kategoriler de dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleri hakkındaki istatistikler. CIA World Factbook gibi halka açık kaynaklardan elde edilmiştir.

B&E DataLinks- Ekonomik ve finansal veri kaynakları

B&E Datalinks, ekonomistlerin ve ticari istatistikçilerin ilgisini çeken ekonomik ve finansal veri kaynaklarına bağlantılar sağlar. Web sitesi Amerikan İstatistik Derneği (ASA) İşletme ve Ekonomi (B&E) İstatistik Bölümü tarafından desteklenen bir projedir.

CARICOM Sekreterlik İstatistikleri

CARICOM ülkelerinden ticaret istatistikler.

Uzlaşma Ekonomisi

Tahminlerini ve görüşlerini almak için her ay 600’den fazla ekonomisti sorgulayan uluslararası bir ekonomik araştırma kuruluşunun web sitesi. Site, ziyaretçilerin 70’ten fazla ülkeyi kapsayan yayınlarına ücretsiz örnek kopyalarına erişmesini ve son verileri ve özel anket sonuçlarını görüntülemelerini sağlar.

EconDataLinks.com

Web üzerinde taranan ekonomi, iş ve finans kaynakları için bir portal sunmaktadır.

Ekonomik Dernekler ve Topluluklar

Dünyadaki ekonomik konulara odaklanan dernek ve toplumların bir listesi.

Dünyadaki Ekonomi Bölümleri, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri

Dünyandaki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının ekonomik bölümlerine bağlantıların listesi.

Ekonomi Ülke Sıralaması

GSYİH, rekabet edebilirlik, dış borç, hane halkı geliri, enflasyon oranları, elektrik üretimi, toplam enerji üretimi ve işsizlik oranının yüzdesi olarak nükleer enerji üretimi ile ilgili uluslararası karşılaştırmalar.

Economy.com

Economy.com, çeşitli endüstri, makroekonomik, bölgesel ve uluslararası konuları kapsayan yüzlerce analitik ve istatistiksel raporla, ekonomik araştırmalar için abonelik tabanlı bir kaynaktır.

EconSources

Ekonomik bilgi için bir internet portalı.

ELDIS

ELDIS, Kalkınma ve Çevre ile ilgili bilgi kaynaklarına ücretsiz erişim sağlayan bir dizi kilit web sitesi sunmaktadır.

CBI Market Information Database

Merkezi Hollandada bulunan “Gelişmekte Olan Ülkelerden Hollanda’ya İhracatı Geliştirme Merkezi” tarafından 3.000 civarındaki pazar araştırmasının sistematik olarak dizinlendiği veritabanıdır. İngilizce hazırlanmış olup ücretli abone olunmaktadır.

DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı

DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı, DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Veritabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporlarından alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler ayrıca belirtilmektedir.

Investment Map (ITC)

Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.

Market Access Database

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Üretim İstatistikleri, Yatırım Mevzuatı, Gümrük Bilgileri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

Market Access Map (ITC)

239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır. Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, Gümrük Bilgileri

Standards Map (ITC)

80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70’ten fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Kalite ve Standartlar

The World Factbook

Dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır. Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri, Bankacılık, Sigorta ve Finans Bilgileri

ITC Market Analysis

240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında Ticari Performans Endeksi, Ulusal İhracatçı Performansı ve Ulusal İthalat Profili ve Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı başlıkları altında bilgiler sunmaktadır.
Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri

Trade Map (ITC)

5.300 ürün kapsamında tüm ülkelerin istatistiğine erişilen bilgi kanalından, ithalat-ihracat bilgileri temelinde ülke, ürün ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi öğrenilebilmektedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca hazırlanmıştır. Ücretsiz üyelikle kullanılabilmektedir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Dış Ticaret İstatistikleri

EUROSTAT

AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat’ın internet sitesinden AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklere ulaşılabilir. Sitenin içinde yer alan dış ticaret veri tabanından ise gümrük tarife kodu ve ülkeler bazında zaman serilerine erişim mümkün bulunmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü İstatistik Veri Tabanı

DTÖ üyesi ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin ticaret, hizmet ve tarife profilleri listelenmektedir. Yıllar itibariyle ülkelerin ticaret istatistiklerine ulaşılabilmektedir. Herhangi bir abonelik gerektirmemektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Docsonline Veri Tabanı

Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm resmî belgelerine ulaşılabilecek bir veri tabanı olan Docsonline’da hem 1986-1994 arasındaki özellikle Uruguay Görüşmeleri’nin bir kısım belgelerine hem de 1995 yılından bu yana DTÖ’nün tüm resmi yazı ve anlaşmalarına ulaşmak mümkündür. Günlük olarak güncellenen veri tabanında 3 resmi dilde 100.000’in üzerinde belge mevcuttur. Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında üye olunmalıdır.

BM Comtrade Veri Tabanı

Ülkelerin yıllık bazda, Armonize Sistem’e (HS), Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (SITC) ve Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama’ya (BEC) göre ikili ticari ilişkilerine ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

OECD İstatistik Veri Tabanı

OECD ülkelerinin ve OECD dışındaki bazı büyük ülkelerin birçok alanda verileri elde edilebilmektedir. Örneğin, söz konusu ülkelerin çeyreklik olarak GSYH büyüme hızlarına, aylık ve yıllık olmak üzere ticaret rakamlarına ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

Economist Intelligence Unit (EIU) Ülke Raporları

Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler gibi kısa bilgilerin yanı sıra, ülkelerin genel ekonomik ve dış ticarete ilişkin durumlarını, dünyadaki yeni eğilim ve gelişmeler ile sosyal ve yapısal değişimlere ilişkin bilgileri içeren veri tabanıdır. Tüm kaynaklara ulaşmak için bireysel abone olunmalıdır. Ancak veri tabanı kapsamındaki “global economic outlook” bölümüne ücretsiz üye olunabilmektedir.

International Financial Statistics (IMF)

IMF’nin istatistik dairesi tarafından hazırlanan IFS 1948 yılından bu yana finansal zaman serilerini içermektedir. Bu bağlamda dünyanın birçok ülkesinin uluslararası mali dengesi, fiyat istikrarı, döviz kurları, likidite durumları, bankacılık endüstrileri, faiz oranları, hükümetlerinin mali dengeleri ve milli hesapları incelenebilmektedir. Söz konusu veri tabanı 200’den fazla ülkenin yaklaşık 32.000 tane zaman serisini içermektedir. Veri tabanını kullanmak için herhangi bir abonelik veya üyelik gerekmemektedir. Sitede yer alan “Logon to IFS” bağlantısından veri tabanına doğrudan erişim sağlamak mümkündür.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye’nin dış ticaret verileri; ülke, ülke grubu, çeşitli sınıflandırmalar ve gümrük tarife istatistik pozisyonu (gtip) bazında ücret karşılığında öğrenilebilmektedir. Ayrıca TÜİK veri tabanlarından gayri safi yurt içi hasıla, büyüme, fiyat endeksleri ve istihdam gibi Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerine zaman serileri şeklinde ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

Uyarı/İzleme Hizmeti Veren Siteler

Google Alert

Google Alert, Google tarafından düzenli olarak dizine eklenmiş milyarlarca web sayfasını izleyerek tüm web’deki takip ettiğiniz içerikleri izler ve yeni bir bilgi eklendiğinde bilgilendirir.

AdFacts

Ad Facts, rakiplerin reklam ve tanıtımlarını izleyen ve ölçen rekabetçi bir istihbarat şirketidir. Rakiplerin reklamlarını analiz ederek reklam harcamaları, tanıtım kapsamı ve stratejisi hakkında rapor sunar.

Dialog

Dialog’da yaklaşık 600 veri tabanı vardır ve bu veri tabanları güvenilir ve güncel kaynaklar olarak kabul edilebilir. Dialog tüm sistemlerini tek tek terimlerle tarama imkânı da vermektedir. Dialog veri tabanı ile kendindeki bilgiyi çok detaylı olarak indeksleyerek kullanımı kolaylaştırmaktadır.

Bu indeks “veri tabanının başlığı”,”veri tabanı numarası”, “konu başlığı”, ve çeşitli anahtar kelimelerle bilgiyi tarama imkânı vererek kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Dialog içerikleri bakımından ticari bilgi indeksinin çok detaylı ve önemli bir formatını bizlere sunmaktadır.

Factiva

Factiva (Dow Jones) ticari bilgi bankaları içinde en önemli olanlardan birisidir. Özellikle dünya ölçeğinde ve yerel düzeydeki süreli yayınların bilgilerine ulaşılması açısından çok kapsamlı sorgulama imkânı vermektedir.

Anahtar kelimelerle arama yapılabileceği gibi süreli yayınlar, ülkelere ve farklı dillere göre de sorgulanabilmektedir.

Buna göre örneğin Arapça konuşulan bir ülkede istediğimiz bir konu ile ilgili olarak hem Arapça hem

de İngilizce olan yayınları süzme imkânı sağlanmaktadır.

Factiva veri tabanı indeksi kapsadığı alanları “konulara” ve “sektörlere” göre de tarama imkânı sunmaktadır:

InfoBeat

Bu ücretsiz site, kişiselleştirilmiş haberleri ve finans dünyasındaki gelişmeleri e-posta hesabınıza göndermektedir.

MarketWatch

Haberler, finansal veriler ve hisse senetleri ve kişisel ilgi konuları için kullanılabilir.

Yıllık Raporlar

Faaliyet Raporu Galerisi

 Fortune 500 şirketleri de dahil olmak, üzere, Dünya çapında 5.679 şirketin yıllık faaliyet raporları.

EDGAR

EDGAR, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) kullanılan Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Geri Alma sistemidir. EDGAR, yasa gereği SEC’e bilgi vermesi gereken şirketler ve diğerleri tarafından yapılan bildirimleri içerir.

Milyonlarca şirket içeren EDGAR, menkul kıymet piyasalarının verimliliğini ve şeffaflığını artırarak yatırımcılara, şirketlere fayda sağlar. Sistem günde yaklaşık 3.000 dosya işliyor, halka 3.000 terabayt veri sunuyor ve yılda ortalama 40.000 yeni dosya barındırıyor.

Prars

NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC ve TSX borsalarında işlem gören kamu şirketlerinin yıllık raporları bulunmaktadır.

Wall Street Journal Yıllık Raporlar Hizmeti

Alfabetik sıraya veya sektöre göre yıllık rapor arama.

Birlikler

ASAE

ASAE, 44.000’den fazla dernek yöneticisinin ve 7.400 kuruluşu temsil eden endüstri ortaklarının bir üyelik organizasyonudur.

ASAE, dernek ve kar amacı gütmeyen meslek kuruluşları için eğitim, bilgi ve araştırmaların önde gelen kaynağıdır. Kar amacı gütmeyen kurumların gücünü ve performansını artırmak için çeşitli kaynaklar, eğitimler ve fikirler sağlamaktadır.

Rekabet İstihbaratı Profesyonelleri Derneği

Rekabet İstihbaratı yayınları, elektronik tartışma grupları, uzman/konuşmacı veritabanı, etkinlik takvimi ve organizasyon hakkında bilgi içeren site.

Benchmarking

APQC

American Productivity & Quality Center (APQC) şirketler ve sektörler için süreç ve performans iyileştirme kaynaklarına bağlantılar vermektedir; Benchmarking, rekabet istihbaratı, satış ve pazarlama, stratejik planlama, yeni ürün geliştirme, liderlik ve daha fazlası.

TBIG

65’ten fazla ülkede yapılmış 140.000 üzerinde benchmark çalışması bulunmaktadır.

BMPCOE

Kıyaslama ve ölçüm kalitesine göre abonelik tabanlı hizmet.

İş/Ekonomi Kaynakları

Alacra

Şirket; sanayi, ülke, demografik ve ekonomik veriler de dahil olmak üzere önceden biçimlendirilmiş, uygulamaya hazır, sayısal bilgilerin ücret tabanlı toplanmasını gerçekleştirmektedir.

BINT Araştırma Enstitüsü

Günümüzün en önemli iş konularında makale, dergi, vaka çalışması ve diğer binlerce kaynağa erişim sağlayan aranabilir veritabanı.

CEO Ekspres

Ticaret hayatı ile ilgili bilgiler içeren “tek noktadan alışveriş” için değerli bir site.

Ülke Çalışmaları

ABD Kongre Kütüphanesi’nden Dünya çapında ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarının ayrıntılı açıklamasını sunan seçkin el kitaplarının bulunduğu veri tabanı.

Gross State Product Tables

ABD Ekonomik Analiz Bürosu, 50 eyaletteki 60’tan fazla endüstrideki mal ve hizmetl GSYH’sini bulabilirsiniz.

ABD Ticaret Bakanlığı

Bu site sanayi verileri ve eğilimleri ile dış ticaret bilgileri içerir.

Information Please Almanac

Şirket karları, motorlu taşıt verileri ve daha fazlası.

ABD Ulusal Ticaret Verileri

ABD ile ilgili haritalar, demografik ve ekonomik verileri bulunduruyor.

ABD Küçük  İşletmeler İdaresi  

ABD’deki 50 eyalette KOBİ’lerin ekonomik ve ticari istatistikleri içerir

Şirket Bilgileri

AllBusiness

Bu site, sektör veya şirket adına göre arama yapan ticari rehberdir.  Ayrıca iş profilleri, franchise dizini ve devlet kaynaklarına bağlantılar da bulunmaktadır.

Business.com

Bir işletmenin tüm alanları ile ilgili finans, pazarlama ve insan kaynakları gibi alanlarda uzmanlardan bilgi alabileceğiniz içerisinde makale ve yayınların olduğu bir web sitesi.

Corprate Information

Bu site şirketler, sektörler ve ülkeler ile ilgili araştırma yapmanızı sağlar. Wright Investors Service tarafından 55 ülkede 31.000’den fazla şirketin profilleri sağlanmaktadır.

Hoover Şirket  Listeleri

Şirket adına, konumuna, sektöre ve satış rakamlarına göre aranabilir rehber.

InterNet İflas Kütüphanesi

Dünya çapındaki sorunlu (batma riski olan) şirketlerin listesi. Haberler, vakaya özel bültenler, tartışma grupları ve kitap ve periyodik kaynaklar da dahil.

Kompass

Kompass firma dizini, 35 milyon firmayı içeren ve düzenli olarak güncellenen işletme veri tabanıdır. Bölge ve faaliyet sektörüne göre düzenlenen arama aracı vardır.

Kompass, kendi ekiplerinin düzenli olarak güncellediği firma bilgilerini içerir. Birçok şirketin çalışan sayısını, ürün ve hizmetlerinin ayrıntılarını ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Yahoo Şirket Dizinleri

Bu geniş dizin sitesi özellikle küçük şirketler bulmak için yararlıdır; industry tarafından alfabetik olarak listelenmiştir.

Rakip İstihbaratı

Factiva

Dünya çapında 10.000’den fazla kaynaktan makaleler aracılığıyla ticari bilgiler sağlayan bir Dow Jones & Reuters şirketi.

New York  Güvenlik  Analistleri  Derneği

NYSSA çeşitli sektörlerden uzmanların   seminerler ve tartışma forumları ile bilgi paylaşımı yaptığı bir network

Society of Competitive Intelligence

Rekabetçi İstihbarat Profesyonelleri Derneği (SCIP) Rekabet istihbaratı konusunda çeşitli yayınlar, tartışma grupları, uzman veri tabanı ile yararlanabileceğiniz bir kuruluş

The Wall Street Transcript

Bu site güvenlik raporları, piyasa eğilimleri ve sektör sorunları hakkında uzman yorumları ve CEO görüşlerini içerir

 Wincite Sistemleri

Rekabet konusunda uzmanlaşmış yazılım, istihbarat ve bilgi yönetimi uygulamaları sağlar.

Genel Referans

Library Spot

Birçok farklı alanlarda yararlı web sitelerini bir araya toplamıştır. Referans bölümünde kısaltmalar, dönüşüm tabloları, dünya kayıtları ve daha fazlası hakkında bağlantılar sağlayan konu kategorileri vardır.

Informationweek

Bilgi teknolojisi profesyonelleri ve iş yöneticileri için bir haber ve bilgi kaynağıdır. Yazılım, donanım, ağ, siber güvenlik, dış kaynak kullanımı, büyük veri, teknoloji altyapısı, sağlık hizmetleri ve daha fazlasına odaklanan teknoloji bilgileri sağlar.

Seyahat Sağlık Online

200’den fazla ülkeye seyahatte sağlık bilgilendirmesi ve aşılar hakkında bilgi sağlar.

Wikipedia

Wikipedia, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisidir. MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanmaktadır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır

Halka Arzlar (IPO)

EDGAR Online Halka Arz Portalı

EDGAR Online tarafından sunulan en kapsamlı ÜCRETSİZ hizmet Halka Arz başvuruları, fiyatlandırma ve performans hakkında ayrıntılı bilgilere erişim sağlar. Sektöre, şirkete veya coğrafi konuma göre arama yapılabilir.

IPO Monitör

IPO Monitor, IPO’ları izlemek için IPO’ya özel haberler sağlayan özel bir web sitesidir. Halka arz bilgilerinin yanı sıra, “Mevcut Halka Arz Pazar Gösterge Tablosu” başlığı altında daha geniş pazar düzeyinde istatistikler de sağlar. Bu bölüm mevcut IPO dosyalama sayısı ve en iyi performans gösterenler hakkında bilgi vermektedir.  IPO Monitor ayrıca abonelere IPO’lar hakkında özel araştırma raporları sağlayan abonelik tabanlı bir hizmet sunar.

IPO Scoop

IPOScoop web sitesi yaklaşan halka arzlar ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Ücretli aboneler, SCOOP’un yaklaşan halka arzlar için puanlamaya da erişebilir.

Bilgi Hizmetleri

Dialog

Dialog kendisini “iş, bilim, mühendislik, finans ve hukuk gibi alanlarda rekabet avantajı arayan kuruluşlara çevrimiçi tabanlı bilgi hizmetleri sağlamada dünya lideri” olarak tanımlıyor.

Factiva

Factiva veritabanı, uluslararası bir haber kaynağıdır. Bu veritabanı ile gazetelere, haber yayınlarına, endüstri yayınlarına, web sitelerine, şirket raporlarına ve bunun gibi daha birçok farklı kaynağa erişim sağlanmaktadır.

Financial Times Companies

Şirket haberleri ve bilgileri için ticari bir kaynak.

Google News

Google Haberler, Eylül 2002’de Google tarafından hizmete sokulan ve sürekli güncellenen 4000 farklı haber kaynağında içinde kullanıcıların aradıklarını bulmalarını sağlayan servistir. Haberleri konularına göre sınıflandırıyor ve en son gelişmelerin aranmasını mümkün kılmaktadır.

Google Akademik

Sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur. Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir.

Igenta

Ingenta, İngiltere’de Oxford’da bulunan yayıncılık endüstrisi için içerik hizmetleri sağlayıcısıdır. Müşteriler arasında hem akademik hem de ticari yayıncıların yanı sıra bilgi sağlayıcılar da bulunmaktadır.

1988 yılına kadar uzanan 20.000’den fazla yayın için ücret tabanlı makale/belge bulucu.

LexisNexis

Dünya çapında belli başlı basın ve ekonomi bilgilerine tam metin olarak online ulaşmayı sağlayan bir veri tabanı ve aynı zamanda bu hizmeti veren enformasyon şirketi.

Geniş bir kullanıcı profiline hizmet vermektedir. Üniversitelerdeki araştırmacıların dışında, emniyet müdürlüğü tarafından bile kullanılmaktadır. 

Northern Light

Binlerce el yapımı iş haber sitesinden, önde gelen iş yayınlarından, endüstri otoritesi bloglarından, bölgesel gazetelerden ve ulusal haber kaynaklarından iş ve endüstri haberlerine erişim sağlar. Kullanıcılar, ticaret günlüğü ve iş haberleri veritabanlarının tam metnini sınırama olmaksızın arayabilir. Dergilerden ve iş haber kaynaklarından makaleleri okumak ve Arama Uyarıları, Genel Uyarılar ve kullanıcı tercihleri gibi işlevlerden yararlanmak için abonelik gerekir

Hukuk & Hukuk Kaynakları

İnternet Yasal  Kaynak  Kılavuzu

Bu site, dünya çapında 200’den fazla ülkeden 4.000’den fazla web sitesini kategorize etmektedir.

Law.com

Law.com 20’den fazla çevrimiçi yayından yasal haber ve bilgi sağlar. Ayrıca iş bilgileri, yasal bloglar ve özellikle hukuk öğrencileri, küçük veya büyük firmalar, ya da şirket içi danışmanlığa yönelik bilgiler içerir

Kütüphaneler

Harvard Kütüphanesi

Harvard Üniversitesi Kütüphanesi 90’ı aşkın birimden oluşan bir kütüphane sistemidir. 16 milyonu aşkın kaydın bulunduğu yapı ABD’nin en köklü kütüphanesi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük akademik kütüphanesi olma unvanını elinde bulundurmaktadır.

MIT Kütüphanesi

Makaleler, konferanslar, devlet belgeleri, patentler, teknik raporlar, tezler ve çok daha fazlası için MIT koleksiyonlarını arayabilirsiniz. Bazı kaynaklar yalnızca MIT topluluğuyla sınırlıdır.

Tıp Kütüphanesi

Dünyanın en büyük biyomedikal kütüphanesi.

ABD Kongre  Kütüphanesi  Kataloğu

Dünya’nın en büyük kütüphanesi. Kütüphanede 470 dilde 29 milyondan fazla kitap, 58 milyon el yazması, bir milyonun üzerinde hükümet belgesi, son üç yüzyıl içinde dünyada yayınlanmış bir milyon gazete nüshası, 33 bin ciltlenmiş gazete, 500 bin mikrofilm, 6000’in üzerinde karikatür dergisi, dünyanın en büyük hukuki belgeler koleksiyonu, filmler, 5 milyona yakın harita, müzik notaları ve 2,7 milyon işitsel kayıt bulunuyor.

Sanal Kütüphane

Bağlantıları bir arada bulmak için mükemmel bir web sitesi.

WorldCat

WorldCat, OCLC küresel kooperatifine katılan 123 ülke ve bölgede 17.900 kütüphane koleksiyonunu listeleyen bir katalogdur.

Pazar Araştırması

Alacra Mağazası

Tümü kredi kartı ile satın alınabilen 120’nin üzerinde premium veri tabanından 100 milyondan fazla rapor, şirket anlık görüntüsü ve pazar profili bulunuyor.

MarketResearch

350’den fazla danışmanlık firmasından 40.000’den fazla araştırma raporu. Tam metin pazar araştırması raporlarını arayıp satın alabilirsiniz.

Research and Markets

Research and Markets, yayıncılardan, danışmanlardan ve analistlerden pazar ve araştırma verileri sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Research and Markets kullanıcılarına uluslararası ve bölgesel pazarlar, önemli sektörler, en iyi şirketler, yeni ürünler, trendler, pazar araştırma raporları ve dünya çapında 172’den fazla ülkeden uzman firmalardan ve niş pazar analistlerinden sektör haber bültenleri hakkında en son verileri sağlar.

Global Information

Global Information, Inc., 6 ülkede ofisleri bulunan ve dünya çapında 300’den fazla araştırma şirketi iş birliği olan bir bilgi servis şirketidir. Bu araştırma şirketleri tarafından yayınlanan 30.000 pazar araştırması raporunu satmaktadır. 

Haberler

Adage

Günlük haberler, interaktif medya konuları, arşivler ve diğer kaynaklar.

Bloomberg

Güncel haber özetleri ile kısaltılmış Bloomberg –

 Hükümet, iş, dünya pazarları ve şirket bilgileri gibi konularda kapsamlı bağlantılara sahiptir.

Cnn

Güncel ve arşiv haberleri, televizyon ve radyo programlarına bağlantılar, güncel haber videoları ve podcast’ler sunan birinci sınıf multimedya sitesi. CNN Pipeline CNN.com video arşivlerine ücret karşılığında erişim sağlar.

Financial Times

FT, her yönüyle dünyanın en iyi gazetelerinden biri. Vaktiniz olursa her gün en azından big read bölümünü okumanızı tavsiye ederim. Abonelik fiyatı özellikle öğrenciler için biraz yüksek. Tarayıcı eklentileri ya da vk.com üzerinden arayarak ulaşabilirsiniz makalelere.

Find Articles

1998 yılına kadar uzanan makaleler için ücretsiz arama.

Harvard Business Review

Harvard Business Review, Harvard Üniversitesi’nin tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan Harvard Business Publishing tarafından yayınlanan genel bir yönetim dergisidir.

Yahoo Finans

Yahoo! Finans, Yahoo! Ağının bir parçası olan bir medya mülküdür. Hisse senedi fiyatları, basın bültenleri, finansal raporlar ve orijinal içerik dahil finansal haberler, veriler ve yorumlar sağlar. Ayrıca kişisel finans yönetimi için bazı çevrimiçi araçlar sunar.

Time Dergisi

Genel haberleri ve iş haberlerine erişim sunan Massive Time-Warner sitesi.

Wall Street Dergisi

The Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi.

Washington  Post

Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’un en büyük ve en eski gazetesidir. Yayın dili İngilizce olan gazete, broadsheet formatında yayımlanmaktadır.

Yahoo Haberler

Yahoo Haber sitesi. Anahtar kelime ile aranabilir haber, fotoğraf, bloglar ve video / ses gibi içerikler sunar.

Patentler, Ticari Markalar & Fikri Mülkiyetler

Espacenet

Avrupa patent ofisinin (epo) resmi veri tabanıdır. Dünya çapında patentlerin en basit şekilde araştırılıp içeriklerinin, son durumlarının incelenmesini sağlayan, patent anlaşmalarına taraf ülke kullanıcılarına ücretsiz olan (ülke ip lerinden tanıyor) (Türkiye Avrupa patent ofisine 2000 yılında üye oldu)

An itibari ile 110 milyon patent dokümanı ile dünyada bulunan patent başvurularının %80’ini veri tabanında bulunduran türkçe arayüzü de olan bir sitedir.

USPTO Resmî Gazete

ABD Patent Ofisi’nin Resmî Gazete ilanlarının elektronik versiyonu.

Telif Hakkı Web Sitesi

Dijital, görsel ve işitsel belgelerin telif hakkı bilgileri.

ABD Patent ve Marka Ofisi

Aranabilir bir veri tabanında ücretsiz tam metin patentleri ve ticari markaları, ayrıca diğer web sitelerine bağlantıları sunan kapsamlı bir site.

Telefon Dizinleri

GRC Data Intelligence

Bu kapsamlı site dünya çapında posta kodları bulmanıza yardımcı olacaktır.

Whitepages

Whitepages, kişiler ve işletmeler için iletişim bilgileri veri tabanına dayanan çevrimiçi dizin hizmetleri, sahtekarlık taraması ve işletmeler için kimlik doğrulama, genel kayıt arka plan denetimleri ve diğer ürünler sağlayıcısıdır. ABD sakinleri için iletişim bilgileri mevcut en büyük veritabanına sahiptir.

Infobel

Infobel Brüksel, Belçika merkezli çevrimiçi uluslararası telefon rehberidir. 1995 yılında Kapitol SA tarafından başlatılan Infobel, ilk çevrimiçi telefon rehberiydi. 2014 itibariyle, Infobel 140 milyondan fazla telefon numarası içeren bir veri tabanı vardır.

Arama Motorları/Dizinleri

Google

Yaygın olarak önde gelen arama motoru olarak kabul edilen Google doğrudan en popüler web sitelerini (gelen bağlantıların sayısına göre) getirmektedir. Kitap arama, blog arama, coğrafi görüntüleme, bilimsel sonuçlar ve haber uyarıları gibi çeşitli araçlar sunar.

Dogpile

Metasearch teknolojisiyle desteklenen Dogpile, Google, Yahoo ve Yandex dahil olmak üzere önde gelen arama motorlarından en iyi sonuçları verir, böylece aradığınızı daha hızlı bulabilirsiniz. Her arama motorunun kendi arama yöntemi vardır ve her biri farklı sonuçlar getirir. Dogpile hepsine bakar, aramanızla en alakalı olanlara karar verir, kopyaları ortadan kaldırır ve size gösterir. Sonunda, Web’deki herhangi bir yerden daha eksiksiz bir sonuç listesi elde edersiniz.

Exalead

Exalead’un arama sonuçları sayfası, ilgili terimler, ilgili kategoriler, web sitesi konumu, belge dili ve belge türü gibi kullanıcıları bilgilendiren ve ek arama olasılıklarını dikkate almalarını sağlayan ek bilgiler sağlar. Bu özellikler, birçok anlama gelen bir kavram araştırması yaparken özellikle yararlı olabilir.

Excite

Excite, birinci sınıf içerik arama ve işlevsellik içeren bir kişiselleştirilebilir web portalıdır.

İnternet  Arşivi

İnternet Arşivi milyonlarca ücretsiz kitap, film, yazılım, müzik, web sitesi ve daha fazlasından oluşan kâr amacı gütmeyen kütüphanedir. “Wayback Machine” özelliği kullanıcıların bir web sitesinin eski sürümünü bulmak için kullanılabilir

MetaCrawler

InfoSpace meta arama motoru, MetaCrawler tam bir ifadeyi aramanızı sağlar. Google, Yandex ve Yahoo dahil olmak üzere birçok arama motorları için tek bir arayüz sunmaktadır.

Arama Motoru Colussus

Bu web sitesi dünyadaki tüm arama motorlarının bulunduğu bir rehberdir.

Tartışma Grupları

FAQs

Sıkça Sorulan Sorular derlemesi ile konuya göre düzenlenmiş rehber.

Google Groups

Google grup, kullanıcıların ücretsiz olarak kullanabileceği bir servistir. Herkes özel ilgi alanlarına göre grup oluşturabilme ya da istediği gruplara üye olarak iletişimde olabilme imkanına sahiptir. İstediğiniz gruba mesaj gönderebilir, grup mail adresini kullanarak tüm liste üyelerine mail atabilir, oluşturduğunuz grupta konu paylaşımında bulunabilirsiniz ve dilerseniz de mail listenizdeki kişilere yayınınızı yani paylaştığınız içeriği mail yolu ile gönderebilirsiniz

Motley Fool

Hisse senetleri, yatırım stratejileri ve piyasa analizine odaklanan finansal tartışma grupları.

Sektörel İnternet Kaynakları

Havacılık/ Savunma

Aerade

Cranfield Üniversitesi tarafından düzenli olarak güncellenen havacılık ve savunma kaynaklarını içeren İngiliz web sitesi.

Havacılık ve Uzay Sanayii  Derneği

İlgili sektör sitelerine bağlantılar sunmaktadır. Site sektörle ilgili haberleri, etkinlik takvimlerini ve istihdam, üretim ve dış ticaret istatistiklerini vermektedir.

Aerotech Haberler

Haftalık havacılık haberleri, arşivler, diğer havacılık ve uzay sitelerine bağlantılar vermektedir.

Hava Taşımacılığı Birliği

Havayolu sektörü bilgileri, sektörün yıllık görünümü de dahil olmak üzere, kargo trafiği, sanayi kazançları ve istihdam gibi yararlı istatistikler bulunabilir.

Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

Havacılık ve uzay mühendisliği alanında profesyonel bir birliktir. AIAA, Uluslararası Astronot Federasyonu ve Uluslararası Havacılık Bilimleri Konseyi’nin ABD temsilcisidir. Dünya çapındaki uzay profesyonelleri arasında 30.000’den fazla üyesi vardır.

AvWeb

Haberler, veri tabanları, seri ilanlar ve etkinlik takvimi içeren havacılığa özel ücretsiz bir web sitesi.

ABD Savunma Bakanlığı

 Havacılık ve uzay haberleri bültenleri, savunma bakanlığı ile iş yapma hakkında bilgiler ve Terörizme Karşı Mücadele güncellemelerini içerir.

NASA

Nasa teknolojisini keşfetmenizi sağlayan geniş kapsamlı web sitesi, kamuya açık havacılık belgeleri ve multimedya dosyalarına erişebilirsiniz.

SciCentral

Web sitesi kendisini “En iyi bilimsel araştırma kaynaklarına erişim noktası” olarak tanımlamaktadır. SciCentral; yer bilimleri “biyoloji, sağlık fizik, kimya” ve uzay konularında merak ettiğiniz birçok konuya ulaşabilirsiniz.

Tarım

Tarım Online

Pazar ve tarımsal teknolojiler de dahil olmak üzere tarım sektörü için güncel haberler.

USDA

ABD resmi Tarım Bakanlığı Sitesi, kanunlar ve yönetmelikler, pazarlama ve ticaret ve bilimsel araştırmalar dahil olmak üzere çeşitli tarımsal konular hakkında bilgi sunar.

Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü

Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO, Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Tarımsal üretim ile ilgili yayınlara ulaşabilirsiniz.

Tekstil ve Hazır Giyim

International Apparel Federation (IAF)

Sektör hakkında uluslararası haberler, etkinlikler ve sektördeki şirketler ve birlikler hakkında bilgiler içerir.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği

Ayakkabı sanayi ticaret haberleri, etkinlik takvimi, yayınlar dizini ve sektör raporları.

Just-Style.com

Haberler, ticari etkinlikler ve giyim endüstrisi yayınları. Çeşitli sektörel raporları ve çalışmaları satın alabilirsiniz.

OTEXA

ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir site. Sektör ile ilgili ticaret verileri, ithalat kotaları, ticari etkinlikler ve diğer giyim/tekstil ile ilgili web sitelerine bağlantılar sunar.

Otomotiv

Otomotiv Sanayi Eylem Grubu

 Otomotiv sanayi eylem grubu ticaret derneği ana sayfası.

Ward’s Auto

ABD ve uluslararası otomotiv endüstrisi haberleri, satış ve üretim istatistikleri ve otomotivle ilgili yayınların listesi.

WHI Solutions

Bu site Sanayi Derneği ve Üretici bağlantıları büyük bir listesini içerir.

Kimyasallar

Kimyasal Online

Güncel, aylık ve arşivlenmiş haberler, ürün vitrini, tedarikçi rehberi, pazaryeri ve tartışma forumları.

Kimya Haftası

Kimya endüstrisi haberleri, kimya endüstrisindeki şirketlere bağlantılar, endüstri toplantıları, konferanslar, ticaret göstergeleri ve daha fazlası.

ChemIndustry

Kendisini “kimya endüstrisinin dünya çapındaki arama motoru” olarak tanımlıyor. Tedarikçiler, yayınlar, ekipman ve enstitülerin bulunduğu bir rehber. Ayrıca, bir uzman sitesi ve iş ilanları sunmaktadır.

ACS

Amerikan Kimya Derneği çeşitli raporlar ve araştırmalar, haberler, konferanslar ve eğitim kaynakları.

Bilgisayar Donanımı / Yazılımı

ACM – Bilişim Makineleri Derneği

İlk uluslararası bilgi işlem topluluğunun web sitesi. ACM, bilgi işlem alanının önde gelen Dijital Kütüphanesidir ve üyelerine en son yayınlar, konferanslar ve kariyer kaynakları ile hizmet etmektedir.

CNET News.com

Donanım dahil güncel yüksek teknoloji haberleri, yazılım, yarı iletken, telekomünikasyon alanlarında bir internet kaynağıdır. Ayrıca bloglara ve podcast’lere link vermektedir.

Telekomünikasyon Bilgi Kaynakları

İletişim ve Telekomünikasyon alanında bilgi kaynağı.

ZDNet

Bilgisayarla ilgili haberler, bloglar, teknik incelemeler, ürün incelemeleri ve 500’den fazla kaynağa bağlantılar.

İnşaat

AEC Bilgi Merkezi

Şirket ve ürün rehberleri, broşürlere bağlantılar ve CAD bilgilerinin yanı sıra basın bültenleri sunmaktadır.

Ağır İnşaat

Günlük haberler ve inşaatla ilgili konulara bağlantılar.

Enerji

Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü

EPRI haber özetleri ve bültenleri, EPRI Gazetesi enerji ile ilgili online sitelere bağlantılar.

Enerji Merkezi

Haber, dizinler, olaylar ve elektrik profesyonel için online veritabanları.

EnergyOnline

EnergyOnline enerji sektörü ile ilgili raporlar, basın bültenleri, tahminler ve fiyat bilgileri sunmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü

Sektörle ilgili online yayınlar, dijital kütüphane, güncel ve arşivlenmiş haberler.

Nükleer Enerji Enstitüsü

Güncel ve arşivlenmiş haber bültenleri, bilgi sayfaları ve nükleer enerji ile ilgili web sitelerine bağlantılar.

Petrol ve Gaz Online

Petrol ve gaz sektörü Internet rehberi; Ürünler, tedarikçiler, haberler, pazar raporları ve daha fazlasını sağlar.

SP Global Platts

Haberler kategorilere göre ayrılmıştır: petrol, doğal gaz, petrokimya, kömür, elektrik ve nükleer. Farklı ürünler üzerinde detaylı grafikler. Yenilenebilir enerji ve sektör konularıyla ilgili podcast’ler, bloglar kayıtlı kullanıcılar veya aboneler tarafından kullanılabilir.

Power Marketers

Bu web sitesi elektrik enerjisi pazarlama işi yapanlar içindir.  Ayrıca diğer enerji kaynakları ve bazı Enerji Sarı Sayfalarına bağlantılar sunmaktadır.

RigZone

Petrol ve gaz endüstrisi için finansal bilgiler, haberler, iş olanakları, ürün listeleri, iş ilanları ve seri ilanları içerir.

Utility Connection

Elektrik, gaz ve su kaynakları rehberi. Web sitesi, 4.032 adet elektrik, gaz, su ve atık su tesislerine, kamu hizmeti kuruluşlarına, haberlere, dergilere, kamu hizmet kaynaklarına ve bilgi sitelerine bağlantılar vermektedir.

Mühendislik

ASME

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği sitesi. ASME, geniş kapsamlı teknik topluluğa sahiptir. Sürekli eğitimler, mesleki gelişim, kodlar ve standartlar, araştırmalar, konferanslar ve yayınlar aracılığıyla hizmet vermektedir.

IEEE Elektrik ve Elektronik Enstitüsü

1884 yılında kurulan IEEE’nin ana sayfası, 150 ülkede elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında 365.000 üyesiyle dünyanın en büyük teknik profesyonel topluluğudur. 

MatWeb

Ücretsiz malzeme özelliği veritabanı. Malzeme özelliğine, kompozisyona, türüne, adına veya üreticiye göre arama yapılabilir.

IHS Markit

IHS Markit, günümüzün iş dünyasını şekillendiren kritik alanlarda önde gelen bilgi ve içgörü kaynağıdır.

Finansal Hizmetler

Bloomberg İş Haberleri

Finans ve piyasa haberlerine odaklanan web sitesi. Ekonomik göstergeleri, fon performanslarını ve istatistikleri içerir.

CNN Para

GÜNCEL finansal haberler, piyasa verileri ve sektör bilgileri. Ayrıca ücretsiz, özelleştirilmiş, e-posta haber hizmeti içerir.

MarketWatch  

Piyasalar, yatırım fonları, Halka Arzlar, ekonomi ve siyaset le ilgili en son haberler ve yorumlar.

PWC MoneyTree Raporu

PwC MoneyTree web sitesi PwC / CB Insights üç ayda bir MoneyTree Raporu’na ev sahipliği yapmaktadır. ABD’deki sermaye şirketleri ve yüksek büyüme oranlı startup’lar için bir kaynak niteliğindedir. Geçmiş verilerin yanı sıra bölge, sanayi ve geliştirme aşaması da dahil olmak üzere bir dizi kategoriye göre ayrılmış güncel verileri içerir.

Motley Fool

Bu site, mali tartışma grupları, şirket verileri ve yatırım ipuçları sunuyor.

Reuters Yatırım

Piyasalar, hisse senetleri, sektörler, para birimleri, tahviller ve daha fazlası için yatırım haberleri sunar. Analiz ve araştırma raporları satın alınabilir.

Standarts & Poor’s

S&P endeksleri ve kredi derecelendirmeleri, dünya çapındaki finansal kuruluşların listesi, piyasa analizi ve hisse senedi araştırmaları.

Yiyecek ve İçecekler

Gıda Enstitüsü Online

Gıda dağıtımı yelpazesini kapsayan bu kar amacı gütmeyen site, gıda fiyatları, istatistikler, endüstri anketleri, Gıda Enstitüsü makaleleri ve yararlı bağlantılar gibi veriler sunmaktadır.

Gıda Pazarlama Enstitüsü

Teklifler, sektör haberleri, olaylar, makaleler, anketler ve raporlar.

Gıda Online

Gıda işleme endüstrisi için bir online pazar, bu site ürünler ve tedarikçiler hakkında bilgi sağlar.

GNPD

GNPD, 86 pazarda, 46 kategoride, 270 alt kategoride tüketici ambalajlı ürünleri izliyor ve aylık 40.000’den fazla ürün ekleniyor. Aboneler için ambalajlı ürün pazarları hakkında dünya çapında bilgi sunmaktadır.

Progressive Grocer

Gıda güvenliği, teknoloji, kategori yönetimi, e-ticaret, pazarlama, birleşme ve satın almalar ve daha fazlası dahil olmak üzere en son süpermarket, bakkal ve gıda perakende haberleri. Ayrıca uzman bakış açılarını, insan haberlerini ve özel özellikleri içerir.

Genel Sektörel Kaynaklar

CNBC

Yüzlerce canlı ve arşivlenmiş ses ve video iş haberleri ve kurumsal ve hükümet yetkilileri ile röportajlar sunmaktadır.

Financial Times Sektör Raporları

Financial Times’dan ülke ve sektör raporları.

PwC Sektörler

Türkiye dahil birçok ülkedeki sektörel raporlar.

Sağlık

ClinicalTrials

 Bu site, ABD ve Kanada’daki klinik çalışmaları bulmanıza yardımcı olur. Bir de gelecekteki klinik çalışmalara katılmak için kaydolabilirsiniz.

eMedicine

Hekimler ve sağlık profesyonelleri için tasarlanan eMedicine, 7.000 hastalık hakkında hekim- yazar ve editörler tarafından katkıda bulunulan makaleler sunmaktadır. 

Health on the net

Bu site online sağlık bilgileri, tıbbi makaleler, dosyalar ve tıbbi olayların bilgi veri tabanı.

HighWire

Bu sitede Bilim, Pediatri ve Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri gibi tanınmış yayınlar yer almaktadır.

JAMA

Tam metin makaleleri satın alınabilir.

Medscape

Medscape tıbbi haberleri ve makaleleri sunmaktadır. Bilgilerin çoğu sağlık profesyonelleri için yazılmıştır, ancak “hasta eğitimi” bölümü meslekten olmayanlar için bilgi sağlar. Bazı içeriğe erişim için kayıt gereklidir. 

The Lancet

İngiltere merkezli tıp dergisi. Seçili makalelere ücretsiz erişim; görüntüleme başına ödeme seçeneği de sunmaktadır.

İmalat

ASTM

ASTM International dünyanın en büyük gönüllü standart geliştirme kuruluşlarından biridir. ASTM’nin web sitesi, üretim danışmanları, ekipmanlar ve laboratuvarlar standartlarını bulmak için kullanılabilir.

ThomasNet

6 milyon ürün ve hizmet kategorisi, 20 milyondan fazla CAD çizimi, 300 bin makale ve 500 bin tedarikçi şirkete erişim.  

Endüstriyel Kaynak

Endüstriyel üreticilerin ve distribütörlerin çevrimiçi veritabanıdır.

Madencilik ve Mineraller

InfoMine

Yatırım bilgileri, madencilik sektörü ile uğraşanlar için çevrimiçi bir kaynak. Ayrıca online eğitimler sunan araçları da bulunmaktadır. 

Minerals

Beş metal endüstrisi için aylık veriler, ülke bazında Araştırma raporları.

Ulusal Madencilik Birliği (ABD)

Madencilik haber bültenleri, istatistikler, konuşmalar, yayınlar ve madencilikle ilgili sitelere bağlantılar.

NorthernMiner

Madencilik haberleri, madencilik şirketleri, tedarikçiler ve diğer ilgili sitelere bağlantılar da dahil olmak üzere ücretsiz ve abonelik tabanlı hizmetler mevcuttur.

Kâğıt Ambalaj

Pulpandpaper.net

Sektörel kaynaklar, ürün ve tedarikçi dizinleri. Ayrıca sadece aboneler için haber ve raporlar bulunmaktadır.

Fast Markets RISI Info

RISI, orman ürünleri sektörü için dünyanın en güvenilir fiyat raporlama ve pazar analiz sağlayıcısıdır. Kağıt hamuru ve kağıt, ambalaj, ağaç ürünleri, kereste, biyokütle ve nonwoven pazarlarında çalışan işletmeleri ve fiyatlarını karşılaştırmak için Fastmarkets RISI verilerini kullanabilirsiniz.

İlaç ve Biyoteknoloji

American Association of Colleges of Pharmacy

Haberler, bağlantılar, yaklaşan etkinliklerin listesi ve ilaç endüstrisi referans materyaller.

BIO Takvimi

Etkinlik adı, tarih, konum ve URL dahil olmak üzere biyoteknoloji fuarları ve toplantıları listesi.

BioSpace

Biyoteknoloji ve ilaç alanında günlük haberler; şirket profilleri, yatırımcı finansal bilgileri.

Eyeforpharma

İlaç endüstrisi haberleri, olaylar, araştırma raporları ve sektör ana oyuncuları ile görüşmeler.

PJB Yayınları

Farmasötik Ar-Ge, biyoteknoloji, tarım, hayvan sağlığı ve çok daha fazlası hakkında makaleler ve raporlar.   Başlıklar   Klinic Dünya Tıp dahil Teknoloji Haberler ve Scrip Dünya İlaç News.

Cortellis

İlaç/biyoteknoloji sektöründe rekabet istihbaratı.  

2 M+ Moleküler etkileşim

2.9 M+ Farmakoloji verileri

560 K+ Biyoloji ilaçlar

340 K+ :Klinik deneyler

95 K+ Fırsat

177 K+ Firma profili

RxListe

Jenerik isim, markası ve tedavi kategorilerini sunan 4.000 reçeteli ve OTC ilaçların veritabanı. Ayrıca en çok reçete edilen ilaçların listesini içerir.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)

İthalat uyarıları Gıda ve İlaç İdaresi listesi, ilaç ve ürün onayı listeleri, FDA haber bültenleri, Federal Kayıt özetleri, ajans yayınları ve FDA Tüketici makaleleri.

Dünya Sağlık Örgütü

DSA raporları, sağlık politikaları hakkında bilgiler, güncel basın bültenleri ve bilgi sayfaları ve ilgili bağlantılar.

Plastik/ Kauçuk

Amerikan Kimya Konseyi Plastik Bölümü

Sanayi haber, istatistik ve plastik ve çevre hakkında bilgi.

Plastik Dergisi

Distribütör ve İmalatçı Dergisi.

Plastic News Daily

Plastik ile ilgili eğitim materyalleri, haber ve bloglar

PolySort

Plastik ve Kauçuk Sanayi ana sayfası, haber, tartışma grupları, ilanlar, şirket listeleri ve diğer sitelere bağlantılar içeriyor.

Çoklu Kaynak

The Industrial Resource

Endüstriyel Kaynak, endüstriyel üreticilerin ve distribütörlerin çevrimiçi veritabanıdır. Endüstriyel Kaynak, kullanıcılara Endüstriyel Kaynak Dizini ve arama motorumuzu kullanarak arama seçeneği sunmaktadır;

Uluslararası İnternet Kaynakları

Asya/Pasifik Kaynakları

China Business Review

Haberler, ticaret ve yatırım stratejileri, etkinlikler ve yararlı Çin web sitesi değerlendirmeleri. Bazı bilgiler abonelere özeldir.

Japonya Ekonomik Vakfı

Japon ticaret ve sanayi bilgileri.

Avustralya Milli Kütüphanesi

Ülke, halkı, iş dünyası ve hükümeti hakkında bilgi bulmak için harika bir başlangıç noktası.

Güney Çin Morning Post

Hong Kong’un önde gelen İngilizce gazete online baskısı.

Güney Kore İthalatçı Listeleri

110.000’den fazla Koreli şirkete kolayca erişebilirsiniz.

Nikkei

Asya kıtası online iş ve ekonomi haber sitesi. Bazı şirket haberleri abonelerle sınırlıdır

İngiliz Kaynakları

İngiliz Kütüphanesi

British Library online katalog.

Companieshouse

Şirket kayıtları ve yıllık şirket kayıtları. Ayrıca ayrıntılı şirket bilgileri ve eski müdürlerinin listesini bulabilirsiniz.

Birleşik Krallık Hükümet Ofisi’nin Web Siteleri Rehberi

Bir Bilgi Toplumu danışmanlık firması bu site İngiltere Hükümeti, üniversiteler ve sağlık web sitelerine bağlantılar sunuyor.

Guardian

İngiliz gazetesinin çevrimiçi versiyonu.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Resmi Yıllığı

Bölgeler, eğitim, nüfus, ticaret, sektörler ve çok daha fazlası ile ilgili istatistikler.

Esnaf Birliği Kongresi

48 üye sendikanın listesi. Çeşitli sektörlerde neler olup bittiğini öğrenmek için yararlı bir site.

TSO Online Kitabevi

TSO’nun Çevrimiçi Kitabevi şu anda İngiltere’de basılmış 700.000’den fazla başlık içeren kapsamlı bir bibliyografik veritabanı sunmaktadır. İşletmeler ve profesyoneller için hayati önem taşıyan bilgilerle dolu resmi yayın kataloğu vardır. Buna ek olarak, site İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) ile yapılan özel bir anlaşma ile endüstri standartları kataloğuna çevrimiçi erişim sağlayabilirsiniz.

UK Business Park

İngiltere Faaliyet Raporu, İngiltere’de istihdam, yeni fabrikalar, ofisler, depolar, mağazalar, yer değiştirmeler, kapanışlar, iş kayıpları, birleşmeler, devralmalar ve çok daha fazlası hakkında bilgi içermektedir. İngiltere şirketlerine mal satmak ve İngiltere’de işinizi büyütmek için yeni fırsatlar bulabilirsiniz.

İngiltere Kamu Bilgi ve Hizmetleri

Bu site İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda kamu hizmetleri konusunda birçok veriye ulaşabileceğiniz bir veri tabanıdır.

Kanada Kaynakları

Kanada.ca

Kanada’da işletmeler ve start-up girişimciler için bir hükümet bilgi hizmeti. Federal ve il/bölgesel hükümet hizmetleri, programlar ve iş için gereksinimler için kullanılabilir.

Kanada Newswire (CNW Grubu)

CNW tarafından desteklenen Cision, haber bültenlerinin ve multimedyaların medya ve finans piyasalarına eş zamanlı olarak dağıtılmasını sağlar ve web sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesapları ve bloglarını da besler.

Kanada Yayın Kurumu

Kanada haber, televizyon ve radyo bilgileri.

SEDAR (Elektronik Belge Analizi ve Alımı Sistemi

SEDAR dosyalama sisteminde Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) ile kamu şirketleri ve yatırım fonları tarafından dosyalanan erişim sağlayan resmi sitedir.

İstatistik Kanada

Kanada istatistikleri, yayınlar ve sanal kütüphane. Ayrıca günlük, aylık ve üç aylık ekonomi haberlerine erişim sağlar.

YellowPages.ca

İş türüne, adına ve konumuna göre Kanada’daki bir işletmeyi arayın. Ayrıca Kanada şehir rehberi içerir.

Hollanda Kaynakları

Hollanda Dış Yatırım Ajansı

Bu site iş haberleri, Hollanda ile ilgili istatistikler, sektör bilgileri ve yararlı kaynaklara bağlantılar sağlar.

Overheid

Hollanda hükümeti web sitelerinin dizini. Ayrıca Hollanda hakkında istatistiksel ve genel bilgi sağlar.

İstatistikler Hollanda

Site misyonunu “Karar vericiler ve politika yapıcılar tarafından uygulamada kullanılacak istatistiklerin toplanması, işlenmesi ve yayınlanmasından sorumlu olmak” olarak tanımlamaktadır.

Alman Kaynakları

AUMA – Alman Ticaret Fuarı Birliği

Tek bir çatı altında fuar dünyası. Alman ve uluslararası ticaret fuarlarının aranabilir veritabanı. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca.

Deutsche Bank Araştırma

Ülke Bilgi Bankası, dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke için Ticari göstergeleri bulabilirsiniz.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü

Almanya ve uluslararası ticaret ve ekonomik eğilimler. Almanca ve İngilizce.

Handelsblatt.com

Alman pazarı ve sanayisi ile ilgili güzel bir site.

İstatistik Ofisi Almanya

Bu site nüfus, konut, eğitim, ekonomi, ithalat ve ihracat hakkında yararlı veriler sunmaktadır. İngilizce ve Almanca.

Genel Avrupa Kaynakları

Avrupa

Avrupa Birliği’nin resmî web sitesi

Eurostat

Avrupa istatistiklerinin çoğunun yayınlarına ve çevrimiçi veritabanlarına bağlantılar.

Euronext

Euronext bir “sınır ötesi iş birliği örgütüdür.” Emtiaları, tahvilleri, hisse senetlerini listeler. Listeler İngilizce, Felemenkçe, Portekizce ve Fransızca olarak bulunabilir.

EuroPages

EUROPAGES 26 dilde yayınlanan bir Avrupa B2B platformudur. Özellikle üreticiler, toptancılar, distribütörler, servis sağlayıcılar olmak üzere 3 milyon kayıtlı şirketi barındıran EUROPAGES, dünyada ve Avrupa’da ticari ortak, tedarikçi veya hizmet sağlayıcı arayışında olan ayda 2 milyon adetten fazla karar vericiyi kendine çekmektedir.

Latin Amerika Kaynakları

Latin Amerika Ağ Bilgi Merkezi

Texas Üniversitesi’ndeki Latin Amerika Ağ Bilgi Merkezi, akademik veritabanlarına ve Latin Amerika hakkında bilgilere erişim sağlar. 12.000’den fazla dizin bağlantısına sahiptir. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca dillerinde mevcuttur.

Latin Ticaret Dergisi

Üç dil seçeneği sunan online dergi, aylık yayınlanan, Latin Amerika ve Caribbean iş haberleri içerir.

Zona Latina

Latin Amerika medya indeksi. 700+ gazete, 1100+ dergi bağlantısı, 700+ radyo bağlantısı, 700+ televizyon bağlantısı ve daha fazlası

Globalist – Latin Amerika

Çevrimiçi bir düşünce kuruluşu olan Globalist Araştırma Merkezinin, Latin Amerika’daki sayfası

Mercantil.com İşletme Portalı

Latin Amerika’daki işletmelerin dizini

Orta Doğu Kaynakları

Aljazeera

Kendisini “ilk ana akım Arap haber sitesi” olarak tanımlayan Aljazeera, Arap ve küresel haberleri kapsıyor.

AME Middle East Business Information

Ortadoğu ülkeleri ticari rehber ve veritabanı; Bahreyn, Mısır, Iran, Irak, Ürdün, Kuwait, Lübnan, Katar, Sudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile ilgili bağlantılar içerir.  

Ortadoğu Araştırmaları İnternet Kaynakları

Columbia Üniversitesi Kütüphaneleri Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nün gözetiminde oluşturulan, küresel internette bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da elektronik bibliyografik kaynakların ve araştırma materyallerinin derlenmiş halidir. Ortadoğu elektronik kaynakları bölgeye, ülkeye ve konuya göre düzenlenmektedir.

Dünya Bankası Grubu – Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanan Ortadoğu ve Kuzey Afrika hakkında bölgesel bilgi ve haberler.

Zawya.com

Arap dünyası iş ve Finans portalı. Orta Doğu’dan iş haberleri ve bilgiler içerir.

Gulf Business

Orta Doğu ve Körfez Şirketleri, Ürünleri ve İş Fırsatlarını listeleyen Orta Doğu İş ve B2B Dizini.

Kuzey İrlanda Kaynakları

Nuzhound

Kuzey İrlanda hakkında makaleler.

Invest Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda’ya doğrudan yatırım kaynakları

4NI

Kuzey İrlanda İş Rehberi.

Satınalma Müdürlüğü

Kuzey İrlanda’da iş fırsatları dahil olmak üzere kamu sektörü alımları hakkında bilgi.

Rus Kaynakları

Openrussia Gümrük Bilgileri (Rusça)

Rus Gümrükleri hakkında bilgiler içerir.

ABD – Rusya İş Konseyi

Kâr amacı gütmeyen ticaret birliği, 1993’ün başlarında kuruldu. Konseyin misyonu ABD- Rusya ticari ilişkisini genişletmek ve güçlendirmektir.

İspanya Kaynakları

Ekonomi

Önde gelen İspanyol iş dergilerinden biri.

Dünya Bankası Grubunun Ülke Sayfaları- İspanya

Dünya Bankasının bilgi sayfası İspanya ekonomisi hakkında genel bilgi vermektedir.

Avrupa İnternet – İspanya

İspanya hakkında bilgi veren internet haber beslemeleri sunmaktadır.

İsveç Kaynakları

İsveç Devlet Daireleri

İsveç hükümetinin resmî web sitesi

Sweden.se

İstatistikler, haberler, ekonomik veriler, ticari bağlantılar, devlet kurumları, yasal bilgiler, seyahat ve turizm, teknoloji endüstrisi raporları ve diğer kaynaklara bağlantılar.

Çeşitli Ülkeler

CorporateInformation

Dünyanın dört bir yanından şirket ve kurumsal bilgi bulmak için ülkeye göre düzenlenen bu site, kurumsal dizinlere ve diğer yararlı bilgilere bağlantılar sunmaktadır.

FT Raporları

Çok yararlı ülke ve sanayi raporları

GlobalEdge

Bu site ülke profilleri, uluslararası araştırma ve referans kaynaklarına bağlantıları sağlar.

OECD Gözlemcisi

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü sosyal konulara odaklanır ve hemen hemen her iş birliğinin üzerinde makaleler ve istatistiksel bilgiler sağlar. untry.

Internationalist

Finansal hizmetler, devlet daireleri, hisse senedi piyasaları, yasal kaynaklar ve daha fazlası dahil olmak üzere uluslararası iş ile ilgili her şey için kapsamlı bir kaynak.

Dünya Bankası

Çeşitli dillerde mevcut güncel haberler, ülke ve bölge bilgileri, uluslararası iş kaynakları ve daha fazlası.