İçeriğe geç

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretin Vergisi

Mustafa Ayaz

Eğer 2020 yılı içinde birden çok işverenden bir ücret geliri elde ettiyseniz, ücretlerinizden halihazırda kesilmiş olan gelir vergisi yeterli olmayıp, ek vergi ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Elbette bunun için bazı kriterler ve bazı istisnalar belirlenmiş durumda. Aşağıda, bu kriter ve istisnai durumları, sizi kanuni metinlerle boğmadan, basitleştirilmiş şekilde anlatmaya çalıştım.

Birden fazla işveren ne demek?

Yıl içinde;

 • Aynı anda birden çok şirkette çalışıyorsanız,
 • Bir şirkette çalışırken, başka bir şirkette Yönetim Kurulu Üyeliğiniz varsa,
 • Birden çok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliğiniz varsa,
 • Yıl içinde, bir şirketten ayrılıp, başka bir şirkette çalışmaya başladıysanız, ek gelir vergisinin radarına girmişsiniz demektir.

Ancak;

 • Çalıştığınız şirket başka bir şirkete devir olduysa ve siz yeni şirkette çalışmaya devam ettiyseniz,
 • Çalıştığınız şirket bölünmüş ve ortaya çıkan yeni şirkette çalışmaya devam ettiyseniz,
 • Çalıştığınız şirket tür değiştirmiş (limited şirketten anonim şirkete, anonim şirketten limited şirkete dönüşmüş) ise, iş değiştirdiğiniz anlamına gelmemektedir.

Ama risk hala devam ediyor. Gelin diğer kriterlere de bakalım.

Ücret gelirlerinde bir alt sınır yok mu?

Kanun koyucular, o kadar da acımasız değiller. Eğer;

 • Bir işverenden 2020 yılında Safi 600.000 TL*’den fazla ücret aldıysanız,
 • Birinci işverenden sonraki işverenlerden 2020 yılı için Safi 49.000 TL‘den fazla ücret aldıysanız,
 • 2020 yılı içinde bütün işverenlerden Safi 600.000 TL’den fazla ücret aldıysanız,

2021 yılı Marta yında bir beyanname vermeniz gerekecek.

 • Safi : Brüt ücretten, kendiniz, eşiniz ve çocuğunuz için ödediğiniz sigorta poliçelerindeki (hayat, ölüm, sağlık kaza vb.) prim tutarlarını düştükten sonra kalan ücret.

Ne kadar vergi ödeyeceğim?

Kanunun belirlediği gelir sınırının üstüne çıktınız ve beyanname vermeniz gerekecek diyelim. Beyanname verirken;

Bütün işverenlerden aldığınız ücretlerin safi tutarını gelir olarak yazıyorsunuz. Peki ortada bir gelir varsa, gider de olması gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Beyan etmiş olduğunuz gelirden:

 • Hayat ve Şahıs Sigorta Primlerini

(Toplam gelirin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını (2020 yılı için 35.316,00 TL) aşmamak şartıyla, kendiniz, eşiniz veya çocuklarınız için ödediğiniz prim tutarının %50’sini)

 • Eğitim ve Sağlık Harcamalarını

(Toplam gelirin %10’unu aşmamak şartıyla, kendinizin, eşinizin veya çocuklarınızın eğitim ve sağlık harcamalarını)

 • Bağış ve Yardımları

Toplam gelirin %5’ini aşmamak şartıyla, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılanlar,

 • Sponsorluk Harcamalarını

Amatör spor dalları için yapılan harcamaların %100’ü, profesyonel spor dalları için %50’si,

 • Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışları

Makbuz karşılığında yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı,

 • Diğer Bağış ve Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, TÜBİTAK, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TSK Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışların tamamı

gelirlerinizden indirilmek üzere GİDER olarak gösterebilirsiniz.

Toplam gelirinizden, yukarıda bahsetmiş olduğum giderleri çıkardıktan sonra, kalan tutarın;

22.000 TL’ye kadar olan kısmı için %15,

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, kalanı için %20,

180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, kalanı için %27,

600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, kalanı için %35,

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, kalanı için %40,

oranında VERGİ hesaplanması gerekiyor.

Yıl içinde ücretlerimden kesilen vergiler ne olacak?

Toplam gelirlerinizden, giderlerinizi çıkardınız ve kalan tutar için yukarıdaki oranlara göre vergi hesapladınız. Hesaplamış olduğunuz vergiden, yıl içinde ücretlerinizden kesilen GELİR VERGİSİ tutarlarını düşerek, kalan tutarı ek gelir vergisi olarak ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca bu hesaplayıp beyan etmiş olduğunuz ek gelir vergisini, Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödeyebilirsiniz.