İçeriğe geç

Güvenli Davranış ve Güvenli İletişim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim; size daha güvenli, iddialı ve etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracağınızı öğretir. Sesinizi nasıl duyuracağınızı ve iletişim tarzınızı ve başkalarını nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlayacağınızı öğrenirsiniz.

Görüşlerinizi ve önerilerinizi dinleyici tarafından kabul edilen bir şekilde ileri sürmek için gerekli becerileri ve güveni geliştireceksiniz. Kendi iletişim tarzınızı daha iyi anlamanıza ve başkalarını nasıl etkileyebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Vakanızı sunmanıza yardımcı olacak iletişim ve etkileme araçlarını öğrenmenin yanı sıra zorluklar geldiğinde sizi hazırlayacaksınız. Bununla birlikte, fikirlerinizi dile getirme konusunda sizlere daha fazla güvenilmesini sağlayacak etkili ve motive edici bir iletişim tarzı kazandırmayı amaçlar.

İçerik
 1. Bölüm: Kişilik Envanteri
 • Kişilik Envanteri Uygulaması
 • Kişilik Envanter Yorumlaması
 • Kişilik ve Güvenli İletişim İlişkisi
 1. Bölüm: Güvenli İletişim
 • İletişimde Duygusal Modelleri Tanıma ve Yönetme
 • İletişim Nedir? Ne değildir?
 • İletişim Hataları
 • İletişim Engelleri
 • Uygulama: Etkin İletişim Ölçeği
 • Etkin İletişim Ölçeği Değerlendirmesi
 • İletişim ve Algı
 • Uygulama: Algı Egzersizleri
 • Algıyı Değiştirmek
 • Eleştiri
 • Doğru Eleştiri Kuralları
 • Doğru Geribildirim Verme
 • Sen Dili/Ben Dili
 • Örneklerle Sen Dili/Ben Dili
 • Empati
 • Gerçek Empati
 • Empati Boyutları
 • Empati Skalası (0-100 Empati)
 • Dinlemek
 • Uygulama: Dinleme Egzersizleri
 • Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışları
 • Dinlemenin Anlamı
 • Sözsüz İletişim
 • Sözsüz İletişim Boyutları
 • Beden Dili
 • Beden Dilinin Değeri
 • Temel Beden Dili Öğeleri
 1. Bölüm: Güvenli Davranış
 • Paradigmalar
 • Temel Paradigmalar
 • Uygulama: Paradigma Egzersizleri
 • Paradigmalar ve Biz!
 • Değerlendirme
 • Güvenli Davranış Nedir?
 • Güvenli Davranış Özellikleri
 • Niye Güvenli Davranışa Sahip Olamıyoruz?
 • Uyum Zorunluluğu
 • Rahat Bölgesi
 • Sosyal Korkularımız
 • Alışkanlıklarımız
 • Uygulama: Güvenli Davranış Ölçeği
 • Güvenli Davranış Ölçeği Değerlendirmesi
 • 4 Farklı Davranış Stili
 • Güvenli Davranış İçin Yapılması Gerekenler
 • Güvenli Davranış Dışı Davranışlar Ne Zaman Kabul Edilebilir?
 • Güvenli Davranışın Avantajları
 1. Bölüm: Johari Penceresi
 • İletişimde Johari Penceresi
 • Johari Penceresi Nedir?
 • Uygulama: Johari Pencerem
 • Değerlendirme
Ortam

Bu eğitimi sınıf eğitimi veya online olarak alabilirsiniz.

 • Sınıf eğitimi 1 gün (6 saat),
 • Online eğitim 1 gün (6 saat) sürmektedir.
Eğitim Teklifi Alın

Tüm eğitim taleplerinizi info@yuksekbilgili.com adresine iletebilirsiniz.

Konu İle İlgili Makaleler

Atılgan Davranış

Atılgan davranış, bir kişinin kendi haklarına, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygı duyarken aynı zamanda başkalarının haklarına ve ihtiyaçlarına da saygı göstererek açık ve samimi bir iletişim tarzı sergilemesidir. Bu tür davranış, kişinin kendine güveni, özsaygısı ve etkili iletişim becerileri üzerinde odaklanır. Atılgan davranış, psikoloji ve iletişim alanlarında önemli bir kavramdır ve sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur.

Atılgan davranış, bir kişinin sahip olduğu belirli özellikler ve davranış biçimleriyle tanımlanır. Bu özellikler, kişinin kendini ifade etme tarzını, ilişki kurma şeklini ve çevresiyle etkileşimini belirler. İşte atılgan davranışın temel özellikleri:

Dürüstlük: Atılgan davranış, kişinin duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmesini içerir. Kişi, doğru ve dürüst bir şekilde iletişim kurar ve kendini başkalarına olduğu gibi gösterir.

Empati: Atılgan bir kişi, karşısındaki kişinin duygularını anlamaya ve empati kurmaya çalışır. Empati, iletişimde daha derin bağlar kurulmasını sağlar ve karşılıklı anlayışı artırır.

Sınırları Belirleme: Atılgan davranış, kişinin kendi sınırlarını açıkça belirlemesini içerir. Kişi, başkalarının sınırlarına saygı duyar ve kendi sınırlarını korur.

Savunma: Atılgan bir kişi, kendi haklarını ve ihtiyaçlarını savunur. Ancak bunu yaparken başkalarını incitmekten kaçınır ve saygılı bir şekilde iletişim kurar.

Açıklık ve Doğrudanlık: Atılgan davranış, kişinin düşüncelerini ve duygularını net bir şekilde ifade etmesini içerir. Kişi, iletişimde doğrudan ve açık olmayı tercih eder.

Olumlu Kabul: Atılgan bir kişi, kendisi ve başkaları hakkında olumlu kabulü içselleştirir. Kişi, kendisini olduğu gibi kabul eder ve başkalarının da aynı hakka sahip olduğuna inanır.

Risk Alma: Atılgan davranış, kişinin duygusal veya sosyal riskler almaktan çekinmemesini içerir. Kişi, korku veya endişe hissettiğinde bile önemli adımlar atmaktan çekinmez.

Uygun İletişim: Atılgan bir kişi, iletişimde uygun bir denge sağlar. Kişi, duygularını ifade ederken karşısındaki kişiyi de dinler ve iletişimde karşılıklı anlayışa önem verir.

Sorun Çözme Yeteneği: Atılgan davranış, kişinin karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde çözmesini içerir. Kişi, sorunları çözmek için gerekli adımları atmaktan çekinmez ve çözüm odaklıdır.

Özgüven: Atılgan bir kişi, kendine güven duyar ve kendi değerinin farkındadır. Kişi, kendi yeteneklerine inanır ve bu inançla hareket eder.

Tolerans: Atılgan davranış, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı duymayı içerir. Kişi, başkalarının farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygı gösterir.

Sorumluluk: Atılgan bir kişi, kendi davranışlarının ve kararlarının sorumluluğunu alır. Kişi, başkalarının davranışlarından da sorumlu olduğunun farkındadır ve yapıcı bir şekilde hareket etmeye çalışır.

Atılgan davranış, kişinin birçok farklı alanda sergileyebileceği bir davranış tarzıdır. Bu alışkanlıklar, kişinin kendine güvenini artırabilir, etkili iletişim becerileri geliştirebilir ve sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. İşte atılgan davranışın farklı alanlardaki uygulamalarından bazıları:

İş Hayatında: Atılgan bir çalışan, kendi fikirlerini açıkça ifade eder, sınırlarını korur ve sorumluluk alır. Bu, iş ortamında etkili bir iletişim kurmasına ve iş ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Aile İçinde: Atılgan davranış, aile içinde sağlıklı iletişim ve ilişkilerin temelini oluşturabilir. Kişi, duygularını açıkça ifade eder, sınırlarını belirler ve aile üyelerine karşı saygılı bir tutum sergiler.

Sosyal Çevrede: Atılgan bir kişi, sosyal ortamlarda kendine güveni yüksek, açık ve samimi bir davranış sergiler. Bu, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Kişi, farklı insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilir, sosyal etkinliklere katılabilir ve çeşitli ilişkiler geliştirebilir.

Eğitim Ortamında: Atılgan davranış, öğrencilerin sınıf içinde aktif katılım göstermelerine ve öğretmenleriyle etkili iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Öğrenciler, öğrenme süreçlerinde ihtiyaçlarını açıkça ifade edebilir ve başkalarının fikirlerini dinleyerek öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilirler.

 

Kişisel Gelişimde: Atılgan davranış, kişinin kendi duygularını anlamasına ve kişisel gelişimini desteklemesine yardımcı olabilir. Kişi, kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark eder, kendini geliştirmek için gerekli adımları atar ve sağlıklı bir benlik algısı geliştirir.

Çatışma Çözümünde: Atılgan davranış, çatışma durumlarında etkili bir şekilde kullanılabilir. Kişi, çatışmaları doğrudan ve yapıcı bir şekilde ele alır, duygularını açıkça ifade eder ve karşılıklı anlayışı artırır. Bu, çatışmaların çözülmesine ve ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Atılgan davranışın birçok faydası vardır ve kişinin hem kişisel hem de sosyal yaşamında olumlu bir etkiye sahip olabilir. İşte atılgan davranışın bazı faydaları:

Sağlıklı İletişim: Atılgan davranış, kişinin etkili iletişim becerileri geliştirmesine yardımcı olur. Kişi, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade eder ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurar.

Kendine Güven: Atılgan bir kişi, kendine güveni yüksek bir şekilde hareket eder. Kişi, kendi yeteneklerine inanır ve kararlarını güvenle alır.

Sağlıklı İlişkiler: Atılgan davranış, sağlıklı ve güçlü ilişkilerin temelini oluşturur. Kişi, başkalarıyla açık ve samimi bir iletişim kurar ve karşılıklı olarak saygı gösterir.

Stres Azaltma: Atılgan davranış, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Kişi, duygularını açıkça ifade eder ve içinde biriktirilen negatif duyguları serbest bırakır.

Kişisel Gelişim: Atılgan davranış, kişinin kişisel gelişimini destekler. Kişi, kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark eder ve kendini geliştirmek için gerekli adımları atar.

Empati ve Anlayış: Atılgan davranış, empati ve anlayışı artırır. Kişi, başkalarının duygularını anlamaya çalışır ve karşılıklı olarak daha derin bağlar kurar.

Atılgan davranış, kişinin doğuştan getirdiği bir özellik değildir; ancak öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. Atılgan davranışı öğrenmek ve geliştirmek için bazı adımlar atılabilir:

Bilinçli Farkındalık: İlk adım, kendi davranışlarını ve iletişim tarzını fark etmektir. Kişi, hangi durumlarda atılgan davranış sergilediğini ve hangi durumlarda sergilemediğini anlamalıdır.

Eğitim ve Öğrenme: Atılgan davranışı geliştirmek için eğitim almak ve öğrenme fırsatlarından yararlanmak önemlidir. Kişi, atılgan iletişim tekniklerini öğrenerek ve pratik yaparak bu beceriyi geliştirebilir.

Pratik: Atılgan davranışı geliştirmek için düzenli olarak pratik yapmak önemlidir. Kişi, günlük hayatta küçük adımlarla başlayarak atılgan davranışı güçlendirebilir.

Geri Bildirim: Geri bildirim almak, atılgan davranışı geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Kişi, başkalarından alınan geri bildirimleri dikkate alarak davranışlarını ve iletişim tarzını iyileştirebilir.

Sürekli Gelişim: Atılgan davranışı sürdürmek ve geliştirmek için sürekli olarak çaba göstermek önemlidir. Kişi, yeni iletişim tekniklerini öğrenmeye ve kendini sürekli olarak geliştirmeye devam etmelidir.

Atılgan davranışın günlük hayatta uygulanması, kişinin ilişkilerini güçlendirmesine ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. İşte atılgan davranışın günlük hayatta uygulanmasıyla ilgili bazı örnekler:

Duyguları Açıkça İfade Etme: Kişi, duygularını açıkça ifade ederek, içinde biriktirdiği endişe, kızgınlık veya üzüntü gibi duyguları paylaşabilir. Örneğin, bir arkadaşıyla yaşanan bir anlaşmazlık sonrasında, kişi duygularını açıkça ifade ederek karşılıklı olarak anlayış sağlayabilir ve sorunları çözebilir.

Sınırları Belirleme: Kişi, kendi sınırlarını belirleyerek başkalarının sınırlarına saygı göstermesini sağlayabilir. Örneğin, yoğun bir çalışma temposunda olduğu bir dönemde, kişi kendine "Hayır" demeyi öğrenerek sınırlarını koruyabilir ve aşırı yüklenmeyi önleyebilir.

Olumlu Kabul: Kişi, kendisini olduğu gibi kabul ederek kendine yönelik eleştirilerden kaçınabilir. Özsaygıyı artırmak için, kişi kendi hatalarını kabul eder ve kendini eleştirici bir tavırdan uzak tutar.

Empati Kurma: Kişi, başkalarının duygularını anlamaya çalışarak empati kurabilir. Örneğin, bir arkadaşı üzgün olduğunda, kişi onun hislerini anlamaya çalışarak destek olabilir ve empati gösterebilir.

 

Doğrudan İletişim: Kişi, iletişimde doğrudan ve açık olmayı tercih ederek yanlış anlamaları önleyebilir. Örneğin, bir iş arkadaşıyla yaşanan bir anlaşmazlıkta, kişi konuyu doğrudan ele alarak net bir iletişim sağlayabilir ve sorunları çözmeye yönelik adımlar atabilir.

Risk Alma: Kişi, duygusal veya sosyal riskler almaktan çekinmeyerek kendini geliştirebilir. Örneğin, yeni bir hobiyi denemek veya farklı bir aktiviteye katılmak gibi adımlar atarak kendini keşfetme fırsatları yaratabilir.

Sorumluluk Alma: Kişi, kendi davranışlarından ve kararlarından sorumlu olduğunun farkında olarak daha sorumlu bir yaşam tarzı benimseyebilir. Örneğin, bir hata yaptığında, kişi sorumluluk alarak hatasını kabul edebilir ve gerektiğinde özür dileyebilir.

Atılgan davranışın günlük hayatta uygulanması, kişinin kendine güvenini artırır, ilişkilerini güçlendirir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olur. Bu nedenle, atılgan davranışın farkındalığını artırmak ve günlük hayatta uygulamak önemlidir.