İçeriğe geç

Yeni Dünyada Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsanlar, herhangi bir işletmenin en değerli varlığıdır, ancak aynı zamanda en öngörülemez ve yönetilmesi en zor varlıktır. İnsanları iyi yönetmek herhangi bir kuruluşun sağlığı için oldukça önemli olması sebebiyle yöneticinin, iyi yönetim kararları verebilmesi adına yeni ekonominin etkileriyle evrilen yönetim anlayışını içselleştirmesi gerekiyor. Bu eğitimde; yeni dünyadaki yönetim anlayışını, yöneticinin organizasyondaki rolünü, delegasyon becerisini geliştirerek ekibinin motivasyonuna ve verimliliğine katkıda bulunması sağlamayı amaçlıyoruz.

Eğitim Teklifi Alın

Geliştirdiği Yetkinlikler