İçeriğe geç

Online

Microsoft Power BI Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim programı ile katılımcıların, farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, şekillendirme ve dönüştürebilme, Hesaplama ve DAX fonksiyonlarını kullanarak, verileri görselleştirecek ve rapora dönüştürebilecek, dashboard’lar oluşturabilecek, oluşturulan bu dashboard ve raporları yayınlayıp, paylaşabilecek bilgi ve deneyime sahip olmaları hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

MODÜL 1

POWER BI GİRİŞ

 • Power BI Desktop
 • Power BI Desktop seçeneklerini özelleştirme
 • Power BI Servis
 • Power BI Mobil

VERİ ALMA

 • Power BI Desktop ile veri kaynaklarına bağlanma
 • Text ve CSV dosyalarına bağlanma
 • Excel ve Access dosyalarına bağlanma
 • Web kaynaklarına bağlanma
 • SQL bağlantı oluşturma ve içeri aktarma
 • Power Query Editörünü tanıma
 • Power Query ile verileri temizleme ve dönüştürme
 • Veri tiplerini düzenlemek
 • Tarihsel sütunlarla çalışmak ve tarihsel dönüşümler
 • Sütun başlıkları ve sütün yerleşimlerini düzenlemek
 • Mevcut sütunlardan yeni sütunlar oluşturmak
 • Düzensiz biçimdeki verileri temizleme
 • Pivot ve Unpivot ile sorguyu düzenlemek
 • Sorguları devrik dönüştürme
 • Örneklerden Sütun ekleme (Column From Example)
 • Özel sütun ekleme (Custum Columns)
 • Sorguları Birleştirme (Merge, Append)
 • Parametre Kullanımı

VERİ MODELLEME

 • Veri modellemeye giriş
 • Tablolar arası ilişki oluşturmak ve ilişki yönetimi
 • Otomatik ilişki algılama ve bu özelliğin devre dışı bırakılması
 • İlişkilerde kardinalite (bire-bir, bire- çok, çoka -çok)
 • İlişkide filtre yönü
 • İki tablo arasında birden fazla ilişki yönetimi
 • Hesaplanmış tablolar oluşturmak

MODÜL 2

HESAPLAMALAR VE DAX KULLANIMI

 • Hesaplanmış sütun oluşturmak
 • Hesaplanmış ölçü oluşturmak
 • Hesaplanmış sütun ve ölçü farkı
 • Hesaplanmış tablo oluşturmak
 • Tarih tablosu oluşturma
 • CALENDER
 • CALENDERAUTO
 • Temel Fonksiyonlar
 • Aggregation (SUM, AVERAGE, MAX, MIN)
 • Iteration (SUMX, AVERAGEX, MINX, MAXX)
 • Aggregation ve Iteration karşılaştırma
 • Tarih ve akıllı zaman fonksiyonları
 • DATE, YEAR, MONT, DAY, WEEKDAY
 • EOMONTH
 • DATEDIFF
 • DATEADD
 • MTD, QTD, YTD
 • TOTALMTD, TOTALQTD, TOTALYTD
 • SAMEPERIODLASTYEAR
 • Sayma Fonksiyonları
  • COUNT
  • COUNTA
  • COUNTBLANK
  • COUNTROWS
  • DISTINCTCOUNT
 • Mantıksal Fonksiyonlar
  • AND, OR, NOT
  • IF, IFERROR
 • Bilgi Fonksiyonları
  • ISBANK, ISERROR
  • ISTEXT, ISNONTEXT, ISNUMBER
 • Metin Fonksiyonları
  • CONCATENATE, CONCATENATEX
  • REPLACE, SEARCH
  • UPPER, LOWER, FIXED
 • Filtre Fonksiyonları
  • FILTER
  • ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPTED
  • VALUE, HASONVALUE, SELECTEDVALUE
 • Diğer Gelişmiş Fonksiyonlar
 • CALCULATE Fonksiyonu
 • CALCULATE ve FILTER birlikte kullanımı
 • REALTED, REALTEDTABLE ve USERELATION kullanımı
 • LOOKUPVALUE
 • DIVIDE, POWER
 • GENERATESERIES
 • CHOOSE, SWITCH

MODÜL 3

VERİLERİ GÖRSELLEŞTİRME

 • Power BI’daki Görsellere Giriş
 • Görsel biçimlerini düzenleme
 • Tema kullanımı
 • Karma Grafikler
 • Dilimleyiciler ve özellikleri
 • Harita görselleştirmeleri
 • Matrisler ve tablolar
 • Dağılım Çizelgeleri
 • Şelale ve huni çizelgeleri
 • Gauges ve tek sayı kartlar
 • Çizelgeler ve görsellerdeki renkleri değiştirme
 • Şekiller, metin kutuları ve resimler
 • Sayfa düzeni ve biçim ayarları
 • Bir Rapor Sayfasını Kopyalama
 • Veri olmayan kayıtları gösterme
 • Başka alana göre sıralama
 • İpucu özelliğini kullanmak
 • Başka bir ipucu sayfası oluşturma
 • Görsel hiyerarşiler ve drill-down
 • Görsellerde etkileşimleri düzenlemek
 • Filtreleme
 • Sayfaya filtre uygulamak
 • Rapora filtre uygulamak
 • Top N, Bottom N filtreler
 • Drill-through özelliği ile başka sayfaya filtreli geçiş
 • Bookmark ve seçim panel kullanımı
 • Satır düzeyi güvenlik
 • Tarihe göre dinamik filtrelerle çalışmak

DASHBOARD VE RAPORLARI YAYIMLAMA VE PAYLAŞMA

 • Power BI Service’i tanıma
 • Power BI Desktop raporlarını yayınlamak
 • Mobil görünümleri ayarlamak
 • Raporları yazdırma ve dışarıya aktarma
 • Dashboard Oluşturma ve Yapılandırma
 • Kurum içi Dashboardlar’ı Paylaşma
 • Gateway Kullanımı ve veri güncelleme
 • Analyze In Excel

Detaylı Bilgiler

2 gün | 14 Saat

Sınıf Eğitimi veya Çevrimiçi (Online)

Maksimum 20 Kişi

Eğitim Teklifi Alın

Tüm eğitim taleplerinizi info@yuksekbilgili.com adresine iletebilirsiniz.