İçeriğe geç

Bütünleşik Dijital Pazarlama Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bütünleşik Pazarlama Eğitimi, Dijital Pazarlama disiplinler bütününün en önemli ve popüler elemanlarını tanıma, anlama ve kullanım yöntemleri üzerine gelişim sağlama üzerine planlanmıştır. Hedef Kitle üzerinden Persona üretemeyen, doğru kitleleri segmente edemeyen, segmente ettiği kitleleri geliştiremeyen ve segmentasyonu sağlanmış kitlelere doğru kreatiflerle, doğru zamanda, doğru reklamları ve çalışmaları gösteremeyen markalar için dijital pazarlama çalışmaları genelde hüsran ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizdeki genel algının aksine, dijital pazarlama çalışmaları bütünleşik biçimde ele alınmalı ve doğru algoritmalar ile stratejilendirilmelidir. Bu noktada, gerekli derinliği ve özeni gösteremediğimizde sonuç alamadığımız gibi, sorun tespiti de yapamaz hale gelmekteyiz. İş bu eğitimde ana amaç, tam da bu noktada, Bütünleşik Pazarlama İlkelerine hakim olmak, algoritma geliştirebilmek, stratejilendirebilmek, hatalı ve/veya istendiği gibi gitmeyen noktaları tespit edebilmek ve çözümler üretebilmek adına gelişim sağlamak için planlanmıştır.

Eğitim Teklifi Alın