İçeriğe geç

Krizde Maliyet Düşürme Teknikleri | Online Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması şirketler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda, ürün maliyetlerinin en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayan, maliyetler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran, maliyetlerin daha iyi yönetimine imkan veren ve gelişmiş ekonomilerde klasik maliyet sistemlerinin yerini almış olan maliyetlendirme yöntemlerini kullanan firmalar rakiplerine oranla kendilerine birçok stratejik avantaj sağlayabilmektedir. Bu eğitimde katılımcıların, işletmelerdeki tüm eylemlerin temel amaçlarından olan maliyet azaltımı ile kaynakların israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak teknikleri kavramalarını amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Maliyet Düşürmenin Önemi

Maliyet Kavramı, Türleri ve Maliyet Yöntemleri

 • Gider ve Maliyet Kavramları
 • Gider Türleri
 • Gider Yerleri
 • Maliyet Sistemleri (Yöntemleri)

Maliyetleri Etkileyen Faktörler

 • İşletme İçi Faktörler
 • Dış Faktörler

Maliyetleri Düşürme Teknikleri ve Yöntemleri

 • Sınıflandırma 1
  1. Teknolojiye dayalı teknikler
  2. İnsan kaynaklarına dayalı teknikler
  3. Fiziksel kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
  4.  Finansal kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
  5.  Problem çözme teknikleri
 • Sınıflandırma 2
  1.   Örgüt etkililiğinin yönetimi teknikleri
  2.   Sermaye kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi teknikleri
  3.   İnsan kaynaklarının etkili yöneltimi teknikleri
  4.   Endüstri mühendisliği teknikleri ve ekonomik analizler
  5.   Davranışsal teknikler
 • Sınıflandırma 3
  1.  Sağduyu Teknikleri
  2.  Sezgisel (Heuristik) Teknikler
  3.  Yöneylem Araştırması Teknikleri
  4.  Yönetim Teknikleri

Önemli Bazı Maliyet Düşürme Analizleri ve Teknikleri

 • Pareto Analizi
 • Değer Analizi
 • Maliyet-fayda Analizi
 • İş Analizleri
 • Stok Yönetimi (Kontrolü)
 • Maliyet Düşürmede üretim Planlama ve Kontrol

Başarılı Bir Maliyet Düşürme Programının Koşullar

 • Yöntem ve Araçlar
 • Anlatım
 • Tartışma-Örnek
 • Uygulamalar

Eğitmen:

DR. ENGİN ERGÜDEN

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımcılığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacılık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda 2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel eğitimlerde vermektedir.

Detaylı Bilgiler

Eğitmen
Dr. Engin Ergüden

Tarih | Gün
19-20 Aralık 2020 | Cumartesi-Pazar

Saat | Süre
13:00 – 17:00 | 2 Gün | 4 Saat

Online Platform
Zoom  / Google Meet

Kontenjan
20 Kişi

Eğitim Koordinatörü
Doruk Gülsever
doruk@yuksekbilgili.com
0552 899 25 45

Bilgi Al