Personel Özlük İşleri ve Bordrolama | Online Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programında; çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunu başta olmak üzere tüm ilgili kanun ve yönetmeliklerin özlük işleri ve bordro süreçlerindeki uygulamalarını gerçek örneklerle öğretmek ve vaka çalışmalarını ile pekiştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

1.İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları

1.1. 2021 Yılında uygulanacak Vergi, SGK, KVKK, İSG değişiklikleri,

1.2. İK Yönetimi, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen önemli kavramlar,

1.3. Özlük işleri ve bordro hazırlamada İK süreçleri nasıl yönetilmeli

1.4. Kurum içi iletişim sağlamada özlük işleri ve Yönetmelikler,

1.5. İK çalışan ilişkileri nasıl yönetilir, hangi yönetim fonksiyonları kullanılır?

 

2.Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri

2.1. İş hukuku bakımından işe başlatma çalışmaları,

2.2. Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar,

2.3. İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar,

2.4. Kimlik Verileri Koruma Kanunu bakımından alınacak tedbirler,

2.5. 2021 Vergi Kanunları değişiklikleri uygulamaları ve tedbirler,

 

3.İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri

3.1. İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri kavramları

3.2. Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetimi,

3.3. İş hukukunda önemli maddeler ve yapılması gereken çalışmalar,

3.4. İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri,

3.5. 2021 yılı için sözleşmelere konulması gereken özellikli maddeler

3.6. Belirsiz, belirli, kısmi süreli iş sözleşmeleri özellikleri, ücret, tazminat ve yıllık izin bakımından, hafta tatili ayırımları,

3.7. Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları,

3.8. Kötü niyet tazminatı işten çıkarmada gereklilikler ve yetersizlik kavramları

3.9. İş sözleşmelerinin sonlandırılması ihbar önelleri ve kıdem tazminatına hak kazanma,

3.10. Arabulucu görüşmeleri, mahkeme süreçleri ve Yargıtay kararlarını uygulama,

3.11. Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkileri yönetiminde önemi,

3.12. Personel işten ayırma süreçlerinde yapılacak uygulamalar,

 

4.Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar

4.1. Personel özlük dosyası oluşturma ve gerekli belge ve bilgiler, saklama süreçleri

4.2. Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan işletme gereklilikleri,

4.3. İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgeler,

4.4. İş sağlığı bakımından önemli belgeler, eğitimler ve İPC’ ları

4.5. Tutanak Hazırlama, Savunma Alma, Uyarı, İhtar, ücret kesme, çıkış yazı ve belgeler,

 

5. Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

5.1. İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları

5.2. Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,

5.3. Fazla mesai şartları ve sözleşmeye konması gereken maddeler se sonuçları,

5.4. Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,

5.5. Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletme tedbirleri,

 

6. Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçleri

6.1. Yıllık izin hak etme, kullanma, doğru kullandırmamanın sonuçları,

6.2. Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçları,

6.3. Yıllık izin, idari izin ayrımları sayılan ve sayılmayan günler,

6.4. İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramlar,

6.5. İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinler,

 

7.Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar

7.1. Geçerli nedenle ve haklı nedenle fesih halleri ve ayrımı,

7.2. Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih halleri,

7.3. Feshin geçerli nedene dayandırılması, fesih halleri

7.4. İş kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı süreleri,

7.5. İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama izni,

7.6. Performans sonucu işten çıkarmada dikkat edilecek hususlar

7.7. İşten ayırma yazısı hazırlanırken dikkat edilecek konular,

7.8. Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri

7.9. Kıdem ve ihbar hak edilen ve edilmeyen durumlar,

7.10. İkale sözleşmelerinde yeni değişiklikler ve gider yazma ve vergi kavramları

 

8.Arabulucu görüşmeleri, İş Davaları Açılması ve sonuçları

8.1. Arabulucu öncesi hazırlıklar, talepler, anlaşma ve anlaşamama halleri

8.2. İş davaları açılması için koşullar (Örnek çalışma),

8.3. Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemi,

8.4. İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçları,

8.5. Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemelerin hesaplanması ve bordro işlemleri,

 

9.Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

9.1. Sosyal Güvenlik Kavramı, uygulamaları ve önemli maddeleri,

9.2. Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekli

9.3. İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmalar, işçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,

9.4. SGK Mevzuatında sigorta kolları ve prim oranları,

9.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler

9.6. Genel Sağlık Sigortası kavramı, çalışan ve çalışmayanlar için hesaplama,

9.7. Kayıt dışı istihdam ve düşük ücretler sorunları ve idari para cezaları,

9.8. Sosyal Güvenlikte İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları,

9.9. Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,

9.10. Bordro yapımı, Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması ve ödeme şekli,

9.11. SGK Mevzuatında ücret, bordro, %5 Hazine teşviki şartları ve kaybedilmesi.

9.12. Çalışma şekillerine göre (Kısmı-Çağrı üzerine) SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

 

10.Ücret ve Bordro Uygulamaları

10.1. Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,

10.2. Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi, puantaj ve bordro imzası önemi

10.3. Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri

10.4. Aylık Prim Hizmet belgesi verilmesi, Teşvik bildirimi ve şartları,

10.5. İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,

10.6. Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, vergi ve sigorta kavramları,

10.7. Şahıs Sigorta uygulamalarında vergi indirimi ve dikkat edilecek hususlar,

 

11.Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Ödeme Sonuçları

11.1. Örnek vakalar ve Yargıtay kararları (Kıdem, ihbar, iş arama izni, yıllık izin),

11.2. İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi,

11.3. İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamaları

11.4. 270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları ve dikkat edilecek hususlar,

11.5. Yönetici fazla çalışma ücreti, ibranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

 

12.İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

12.1. İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,

12.2. İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler,

12.3. İş Kazasının bildirilmesi, kaza öncesi ve sonrası alınacak tedbirler,

Eğitmen:

ŞAKİR GÜLSEVER

Ankara Üniversitesi – İşletme Muhasebe bölümü mezun olduktan sonra, 1974 yılında Orman Genel Müdürlüğünde Muhasebeci olarak işe başlamıştır. 1977-1984 yılları arasında WAT Motor Sanayi Muhasebe Müdür Yardımcısı, 1985-1987 yıllarında İBAN İlaç Sanayi A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak çalışmıştır. 1987-1993 yıllarında Sabah Yayıncılık A.Ş. / ATV Prodüksiyon A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmış. Medya Holding A.Ş.ve bağlı Şirketlerin Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatör yardımcısı ve MALİ MÜŞAVİR olarak görev yapmıştır.

1993-2002 Yılları arasında MEDYA HOLDİNG A.Ş.bünyesinde 20 şirketin tüm grup personelinin İnsan Kaynakları ve personel özlük işlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yaptı, 2002 ile 2005 yılları arasında ise Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş.’ de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Merkez Yayın Holding’ den ayrılarak danışmanlık şirketini kurmuştur.

DANIŞMANLIK VE HİZMETLER
SABAH GRUBUNDA çalıştığı çalışma sürecinde İnsan Kaynakları dışında grubun, yatırım projeleri danışmanlığı, yatımla ve diğer işlerle ilgili koordinasyonlar ve hukuki süreçleri yönetmiştir. Grubun İnsan Kaynakları yapılanmaları, Organizasyon çalışmaları, Performans Yönetim Sistemi kurulması yöneticiler için seminer düzenlenmesi, 4857 sayılı iş kanunun şirket uygulamalarının yapılması, yasaya uygun sözleşmeler hazırlanması, İş Hukuku ve diğer mevzuatlar konusunda çalışmalar, İşçi–İşveren ilişkileri, Asıl işveren-Alt İşveren ilişkileri (Taşeron) yönetimi, işlerini yönetmiş ve halen danışmanlık yaptığı şirketlerde bu hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Danışmanlık yapmaya başladıktan sonra SABAH GAZETESİ, ATV, MERKEZ DERGİ, MERKEZ REKLAM, MERKEZ TEKNİK gibi şirketlere danışmanlık ve hizmetleri vermiştir. Şirketlere, bireysel ve kurumsal eğitimler vermekte, danışmanlık yapmakta, İnsan Kaynakları yönetimi konusunda ve mevzuat konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. KOSGEB veritabanında İnsan Kaynakları Yönetimi konularında danışman olarak yer almaktadır.

Merkez Yayın Holding A.Ş Grubu Şirketleri (Sabah-ATV), Ömür Matbaacılık A.Ş, Ömür Etiket Ve Ambalaj Sanayi A.Ş, İstanbul Tersanesi, Gürsaş Elektronik Cihazlar A.Ş, Merkez Tercüman Gazetesi, SNR Holding, Data Market Bilgi Hizmetleri, İnter plastik Ltd. Şti, Politeknik Metal Sanayi ve Tic. A.Ş, Yapı-Endüstrisi A.Ş, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer şirketlerde yapılanma çalışmaları devam etmektedir.

Danışman olarak,2005 yılından itibaren şirketlerde İnsan Kaynakları Yapılanmalar, eğitimler konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına bireysel ve kurumsal hizmet vermektedir. Firmalara 4857 sayılı İş Kanunu uygulamaları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ve İnsan Kaynakları uygulamaları konusunda e-danışmanlık, yerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. Mesleki konularda yazılarını www.sakirgulsever.net ve www.indensebb.com internet sitelerinde ve elektronik olarak diğer sitelerde yayınlamaktadır.

Detaylı Bilgiler

Eğitmen
Şakir Gülsever

Tarih | Gün
19-20 Haziran 2021 | Cumartesi – Pazar

Saat | Süre
10:00 – 16:00 | 10 Saat

Online Platform
Zoom Video Conference

Kontenjan
20 Kişi

Eğitim Koordinatörü
Doruk Gülsever
doruk@yuksekbilgili.com
0552 899 25 45

Bilgi Formu