İçeriğe geç

İşletmelerde Krizde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları | Online Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Globalleşme ile, bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçelemenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
  1. Program Bütçe
  2. Sorumluluk Bütçesi
  3. Yatırım Bütçeleri
  4. Nakit Akış Bütçesi
  5. Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
  • Bütçeleme Teknikleri
   1. Esnek Bütçeleme
   2. Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
   3. Kritik Hedefler Bütçesi
   4. Sıfır Tabanlı Bütçeleme
   5. Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
   6. Öncelik sıralı Bütçeleme
   7. Yürüyen Bütçeler
   8. Bulanık Bütçeleme
   9. Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
   10. Faaliyet Hacminin Planlanması
   11. Satış Miktar Bütçesi
   12. Satış Tahmin Yöntemleri (Zaman Serileri Analizi/ Pazar Analizi/ Ürün Analizi/ Regresyon Analizi)
   13. Üretim Miktar Bütçesi
   14. Direkt İlk madde ve Malzeme Kullanım Miktar Bütçesi
   15. Direkt ilk Madde ve Malzeme Satınalma Bütçesi
   16. Direkt madde Maliyet Giderleri Bütçesi
   17. Direkt İşçilik Zamanı Bütçesi
   18. Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
   19. Genel Üretim Giderleri Bütçesi
   20. Satışların Maliyeti Bütçesi
   21. Faaliyet Giderleri Bütçesi
   22. Yönetim Giderleri Bütçesi
   23. Satış ve Pazarlama Giderleri Bütçesi
   24. Ar Ge Giderleri Bütçesi
   25. Gelir Tablosu Bütçesi
   26. Nakit Akış Bütçesi
   27. Bütçelenmiş Bilanço
   28. Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
   29. Gelirlerin Planlanması
   30. Satış Fiyatları Bütçesi
   31. Satış Gelirleri Bütçesi
   32. Diğer Gelirler Bütçesi
   33. Bütçelenmiş Mali Tablolar
   34. Gelir Tablosu Bütçesi
   35. Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
   36. Proforma Bilançonun Yararları
   37. Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
   38. Nakit Akış Bütçesi
   39. Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
   40. Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri

Eğitmen:

DR. ENGİN ERGÜDEN

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımcılığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacılık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda 2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel eğitimlerde vermektedir.

Detaylı Bilgiler

Eğitmen
Dr. Engin Ergüden

Tarih | Gün
12-13 Aralık 2020 | Cumartesi-Pazar

Saat | Süre
13:00 – 17:00 | 4 Saat

Online Platform
Zoom Video Conference

Kontenjan
20 Kişi

Eğitim Koordinatörü
Doruk Gülsever
doruk@yuksekbilgili.com
0552 899 25 45

Bilgi Al