2021 Değişiklikleri ile Ücret Bordrosu | Online Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Şirketlerde bordro yapan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Mali Müşavirler, işyerlerinde Ücret Bordrosu yapan çalışanlara bordro hesaplaması ile ilgili İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir vergisi kanununda yer alan parametreler esas alınarak ücret bordrosu tahakkuku yapmalarının sağlanması için eğitim düzenlenmiştir.

Bordro uygulama süreçleri, istisna ve indirim uygulamaları ile elle bordro yapılmasının katılımcılara uzmanlık derecesinde öğretilmesi de amaçlanmıştır. Ayrıca örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

1. İş Hukukunda Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları

Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,

İş Sözleşmesi şekilleri ve ödeme ve SGK boyutu,

Gelir vergisi istisnaları ve uygulamaları,

Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,

Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri

Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılan davalar ve sonuçları,

İhbar süreleri, Kötü Niyet Tazminatı, Haklı nedenle çıkışlarda ödeme şekli,

2. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,

SGK Mevzuatında sigorta kolları

SGK istisnaları ve bordro düzenleme şekli,

Genel Sağlık Sigortası kavramı,

Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,

Bordro yapımı, SGK Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması,

SGK Mevzuatında ücret, bordro bilgileri istisna ve indirimler,

%5 Hazine teşviki şartları

Kısmı-Çağrı üzerine çalışmada SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

3. Ücret ve Bordro Uygulamaları

Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,

Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi,

Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri

Aylık bildirgeler verilmesi ve teşvik uygulaması,

İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,

Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, Zorunlu BES,

Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,

Pratik Bordro hesaplama yöntemleri,

Yıllık izinlerin bordroda gösterilmesi,

Ücret Bordrosu hatalı ve şirketlerin riskleri Yargıtay Kararları,

İşçinin işten çıkış bordro ve diğer işlemler, çıkışta teslim edilecek belgeler,

4. Yargıtay Kararları ile Ücret Ödeme Sonuçları ve diğer

Örnek vakalar Bordro ile ilgili Yargıtay kararları,

İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi, Kıdem ve izin sıfırlaması,

İşe iade kavramında Yargıtay kararları bordro uygulamaları, hangi ücret, ne zaman,

270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,

İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

Katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması,

Eğitmen:

ŞAKİR GÜLSEVER

Ankara Üniversitesi – İşletme Muhasebe bölümü mezun olduktan sonra, 1974 yılında Orman Genel Müdürlüğünde Muhasebeci olarak işe başlamıştır. 1977-1984 yılları arasında WAT Motor Sanayi Muhasebe Müdür Yardımcısı, 1985-1987 yıllarında İBAN İlaç Sanayi A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak çalışmıştır. 1987-1993 yıllarında Sabah Yayıncılık A.Ş. / ATV Prodüksiyon A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmış. Medya Holding A.Ş.ve bağlı Şirketlerin Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatör yardımcısı ve MALİ MÜŞAVİR olarak görev yapmıştır.

1993-2002 Yılları arasında MEDYA HOLDİNG A.Ş.bünyesinde 20 şirketin tüm grup personelinin İnsan Kaynakları ve personel özlük işlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yaptı, 2002 ile 2005 yılları arasında ise Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş.’ de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Merkez Yayın Holding’ den ayrılarak danışmanlık şirketini kurmuştur.

DANIŞMANLIK VE HİZMETLER
SABAH GRUBUNDA çalıştığı çalışma sürecinde İnsan Kaynakları dışında grubun, yatırım projeleri danışmanlığı, yatımla ve diğer işlerle ilgili koordinasyonlar ve hukuki süreçleri yönetmiştir. Grubun İnsan Kaynakları yapılanmaları, Organizasyon çalışmaları, Performans Yönetim Sistemi kurulması yöneticiler için seminer düzenlenmesi, 4857 sayılı iş kanunun şirket uygulamalarının yapılması, yasaya uygun sözleşmeler hazırlanması, İş Hukuku ve diğer mevzuatlar konusunda çalışmalar, İşçi–İşveren ilişkileri, Asıl işveren-Alt İşveren ilişkileri (Taşeron) yönetimi, işlerini yönetmiş ve halen danışmanlık yaptığı şirketlerde bu hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Danışmanlık yapmaya başladıktan sonra SABAH GAZETESİ, ATV, MERKEZ DERGİ, MERKEZ REKLAM, MERKEZ TEKNİK gibi şirketlere danışmanlık ve hizmetleri vermiştir. Şirketlere, bireysel ve kurumsal eğitimler vermekte, danışmanlık yapmakta, İnsan Kaynakları yönetimi konusunda ve mevzuat konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. KOSGEB veritabanında İnsan Kaynakları Yönetimi konularında danışman olarak yer almaktadır.

Merkez Yayın Holding A.Ş Grubu Şirketleri (Sabah-ATV), Ömür Matbaacılık A.Ş, Ömür Etiket Ve Ambalaj Sanayi A.Ş, İstanbul Tersanesi, Gürsaş Elektronik Cihazlar A.Ş, Merkez Tercüman Gazetesi, SNR Holding, Data Market Bilgi Hizmetleri, İnter plastik Ltd. Şti, Politeknik Metal Sanayi ve Tic. A.Ş, Yapı-Endüstrisi A.Ş, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer şirketlerde yapılanma çalışmaları devam etmektedir.

Danışman olarak,2005 yılından itibaren şirketlerde İnsan Kaynakları Yapılanmalar, eğitimler konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına bireysel ve kurumsal hizmet vermektedir. Firmalara 4857 sayılı İş Kanunu uygulamaları, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ve İnsan Kaynakları uygulamaları konusunda e-danışmanlık, yerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. Mesleki konularda yazılarını www.sakirgulsever.net ve www.indensebb.com internet sitelerinde ve elektronik olarak diğer sitelerde yayınlamaktadır.

Detaylı Bilgiler

Eğitmen
Şakir Gülsever

Tarih | Gün
6 Mart 2021 | Cumartesi

Saat | Süre
10:00 – 16:00 | 5 Saat

Online Platform
Zoom Video Conference

Kontenjan
20 Kişi

Eğitim Koordinatörü
Doruk Gülsever
doruk@yuksekbilgili.com
0552 899 25 45

Bilgi Al