İçeriğe geç

Kurumsal Eğitim ve Teknolojileri Zirvesi

Zirveyi İzlemek için Formu Doldurun


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ
Bu internet sitesine (“Site”) erişim ve Site’nin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Bu Site Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Yüksekbilgili Eğitim”) tarafından geliştirilmiştir. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM Site kullanıcılarının, ziyaretçilerinin, kendisi ile sözleşme ilişkisi içinde bulunan müşterilerin, tedarikçilerin, iş ortaklarının ve varsa bunların yetkili/çalışanlarının ve herhangi bir iletişim aracı ile kendisi iletişime geçen gerçek kişilerin hangi tür bilgilerini topladığı ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiği hakkında onları bilgilendirmek istemektedir.İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), yukarıda anılmış kişilerin kişisel verilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimiz ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Aydınlatma Metni, söz konusu kişisel verileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. Aydınlatma Metni hem ana sayfamızda hem de kullanıcı ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin toplandığı her sayfada bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLER ve MAHREMİYET

Yukarıda anılmış gerçek kişilere ilişkin veriler, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“)ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (Hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.)uyarınca, işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, kişisel verileri korumak için Veri Koruma Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, gerektiği hallerde Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir.

Kişiler verileriniz, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu yerel ve global veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel veriler, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM ve bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler dışındaki üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in temsilcileri ile hizmet satın aldığı üçüncü kişilerin, söz konusu kişisel verilerin gizliliğini koruma ve kişisel verinin sahibinin izni olmaksızın yukarıda sayılanların haricinde üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve AMACI

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, kullanıcı trafiği kalıplarını takip etmek ve kullanıcılar için daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak amacıyla, kullanıcıların Site’deki ürün ve hizmetleri kullanması ile ilgili bilgileri kullanmaktadır. Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, pazara ürün ve hizmet sunmak, iş faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek maksadıyla, ilgili mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların, ziyaretçilerin ve yukarıda anılmış diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini kendisi tarafından geçilecek iletişim sonucunda toplayabilir, işleyebilir ve Site’nin diğer kullanıcılarına ve ziyaretçilere ait veriler ile birleştirebilir. Bunun dışında, kişisel veriler yukarıda da bahsedildiği şekilde, Veri Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde yurtdışına aktarılabilir. Kullanıcıların bu Site ve/veya Site’de yer alan e-posta adresleri yahut diğer iletişim kanalları (çevrimiçi form, telefon numarası, adres bilgileri) üzerinden YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM ile iletişime geçerek kendilerine ait herhangi bir kişisel veriyi paylaşmaları halinde, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bu verileri Veri Koruma Mevzuatıve ilgili sair mevzuat uyarınca işleyebilecektir.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bunun yanı sıra aşağıdaki amaçlarla da kendisiyle kurulacak ilişki kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Şirketimizin işletme faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Çalışan adaylarının ilgili süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal üretim, satış, talep ve şikâyetlerinin takibi ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, verinin türüne ve işlenme amaçlarına göre değişiklik arz etmek üzere farklı hukuki gerekçelerle toplanacak ve işlenecektir.
Örneğin, bir haber bültenine kayıt olduğunuz ya da anketlere katıldığınız takdirde bizim, hizmetlerimiz veya ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizime iletişime geçtiğiniz takdirde açık rıza hukuki nedenine dayanarak böyle bir ilişki kurulmuş olur.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM ve hizmetleri hakkında bilgi almak yahut başkaca maksatlarla bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde kişisel verilerinizi taleplerinizi işleme almak için tarafınızca alenileştirilmesi hukuki nedenine dayanarak işleriz.

Yukarıdaki amaçlar için kişisel verilerinizi bize verip vermemeye karar vermekte serbestsiniz. Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, verisi işlenen ilgili kişi olarak verilerinizin işlenmesini onayladığınızı beyan etmeniz başka bir deyişle işleme faaliyetine açık rıza göstermeniz olabilir.
Bunun yanı sıra veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması da KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c)bendi uyarınca yaptığımız işlemenin başkaca bir hukuki dayanağıdır. Sizden gelen isteklerin gerçekleştirilmesi amacıyla verileri işlemek veri sorumlusu olarak YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in meşru menfaatine olduğundan, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f) bendi uyarınca bu durum da hukuki dayanak oluşturabilir.

Bir başka hukuki dayanak ise KVKK5. Maddesinin 2.fıkrasının ç) bendi uyarınca verilerinizi işlemenin YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olmasıdır.

 

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM BÜLTENİ

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bülteninde, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara dair haberler, teklifler ve diğer bilgiler bulunur.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bültenine kaydolarak, kişiselleştirilmiş bir haber, teklif ve diğer bilgilere dair bir derlemeyi bir araya getirip bunları size sunmamızı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Böylece gereksinimlerinize ve ilgi alanlarınıza göre sizin için oluşturulan bir bülten hazırlayabiliriz. Bilgileriniz ve pazar araştırması ve tanıtım amaçlı olarak kaydedilir ve kullanılır. Bu amaçla sizinle yalnızca e-posta ile iletişime geçeceğiz.

YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bültenini artık almak istemezseniz, istediğiniz zaman haber bültenini almaktan çekilebilir ve buna bağlı olarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için, lütfen her bültende yer alan abonelikten çıkma linkini tıklayın.

 

VERİLERİNİZİN SAKLANDIĞI SÜRE

Tarafınızca sağlanan yahut yukarıda anılmış diğer yollarla toplanacak kişisel veriler yalnızca verilerinizi tarafımıza ilettiğiniz sebep için veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu süre kadar tarafımızdan saklanacaktır. Kişisel verilerinizi tanıtım amaçlı olarak kullanmaya (YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM bültenine üye olmak için) ilişkin açık onay verdiyseniz, rızanızı iptal ettiğiniz zamana kadar bu tür amaçlarla verilerinizi kullanacağız. Tarafınızca verilen onayları istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel veriler YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM ile aranızda bulunan ilişkinin gerekleriyle sınırlı olmak ve Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülmüş önlemleri almak suretiyle YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçileri ile ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

Bunun yanı sıra Türkiye’de uygulanabilir mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maksatlarıyla sınırlı olmak üzere açık rıza gerekmeksizin YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabilir, yetkili idari makamlarla paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:
Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

 

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

Kişisel veriler iş faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla kullanılmakta olan e-posta iletişim hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, diğer program ve site yönetim hizmetlerine ait veri depolama sistemlerinin yurt dışında bulunması nedeniyle Veri Koruma Mevzuatı’na uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerinizin korunması için gerekli tedbirler alınır.

 

ÇEREZLER (COOKIES) VE İNTERNET ETİKETLERİ

Çerezler ve benzer teknolojiler, Site’yi kullanan kullanıcılardan anlık olarak bilgi alınabilmesini ve onlara bilgi verilebilmesini sağlayan araçlardır. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, çerezleri, bu internet sitesinin trafiğini denetlemek maksadıyla kullanır. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu siteyi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırlar. Çerezler bilgisayarlara zarar vermez. Kullanıcılar tarayıcılarını, bilgisayarlarına “çerez” girdiğinde uyaracak biçimde ayarlayabilirler; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olurlar. Ancak çerezlerin kabul edilmemesi, Site’nin fonksiyonlarını verimli olarak yerine getirmesini engelleyebilir.

İşbu Site, Site’ye yapılan ziyaretlerin istatistiki analizini yapabilmek adına Google Analytics yazılımı kullanır. Bu yazılım, ziyaret sayısı, Site’de veya sayfalarında geçirilen süre hakkında veriler toplar. Bu şekilde, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, Site’nin kullanımı sırasında otomatik olarak elde edilen ve kişisel veri olarak kaydedilip kullanılmayan bazı istatistiki verileri toplayabilir.

 

DİĞER SİTELERE İLİŞKİN LİNKLER

Bu Aydınlatma Metni, yalnızca bu Site için geçerlidir; YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak Site’de kullanıcıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in amacı, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verilen internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verildiği ve burada yer alan Aydınlatma Metni ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, link verilen internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak kullanıcılara herhangi bir garanti vermez. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, Site dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin Aydınlatma Metni’nin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

ÇOCUKLARIN ERİŞİMİ HAKKINDA

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde velilerinde nalınmış net bir muvafakat olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Velilerin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmaları tavsiye etmektedir.

 

BİZE ULAŞIN

Kullanıcılar, Aydınlatma Metni ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, KVKK’nın 11. Maddesinde öngörülen aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak, her türlü soru ve talepleri için, YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’e info@yuksekbilgili.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirler.

Ayrıca bize yaptığınız başvurunun 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaması halinde yetkili otoriteye şikâyette bulunmaya hakkınız vardır. Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda yetkili otorite Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğu hakkında kuşkularınız varsa, bu durumu aydınlatabilmemiz için lütfen bize haber verin.

Yasaların gerektirdiği yerler dışında YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM, bu Aydınlatma Metni ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir. İnternetin sürekli gelişimi ve ilgili Veri Koruma Mevzuatı değişiklikleri Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Gerektiğinde YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM’in, Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkı saklıdır. En son değişiklikler veya güncellemelerden haberdar olmak için, web sitemizi kullanmadan önce lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Güncellenme tarihi: Ekim 2020